Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

Obsah jednotlivých čísiel periodika

music02Hudobno - pedagogické interpretácie 1. Zborník štúdií Katedry.hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty VŠPg v Nitre. Nitra: 1994. Editor: Jozef Vereš,130 s. ISBN 80-88738-26-1.

Odporučili do tlače:
Prof. PhDr. Luděk Zenkl, CSc.
PhDr. Eva Pikorová


music02Hudobno - pedagogické interpretácie 2. Zborník štúdií z vedecko-pedagogickej konferencie. Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry. Nitra: 1995.Editor: Jozef Vereš, 1. vyd., 165 s. ISBN 80-7137-197-1.

Odporučili do tlače:

Prof. PhDr. Jiří Fukač, Dr.Sc.
Dr. Alena Janičíková


music03Hudobno - pedagogické interpretácie 3. Zborník štúdií Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Nitra: 1995. Editor: Jozef Vereš, 108 s. ISBN 80-8050-006-1.

Odporučili do tlače:

Doc. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.
Doc. PhDr. Štefan Knotek


music04Hudobno - pedagogické interpretácie 4. Zborník štúdií a príspevkov Regionálneho združenia Slovenskej .hudobnej. únie v Nitre a pracovníkov Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre. Nitra: 1998. Red. Jozef Vereš, 1. vyd., 158 s. ISBN 80-8050-162-9.

Odporučili do tlače:
Prof. PhDr. Miloš Štedroň, CSc.
PhDr. Eva Pikorová


music05Hudobno - pedagogické interpretácie 5.Nitra: 2000, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Edit.: Jozef Vereš, 1. vyd., 71 s. ISBN 80-8050-351-6.

Odporučili do tlače:
Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.
PaedDr. Veronika Chemezová, CSc.


music06Hudobno - pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii "Hudobná pedagogika v kontexte doby" - Diagnóza stavu. Nitra : 2001, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, zodpovedný. Editor:. Jozef Vereš.1. vyd.,217 s. ISBN 80-8050-471-7.

Odporučili do tlače:
Prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc.
PhDr. Vladimír Fulka, PhD.


music07Hudobno - pedagogické interpretácie 7. Nitra: 2002, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Red. Alena Čierna. 1. vyd., 126 s. ISBN 80-8050-566-7.

Odporučili do tlače:
Doc. Mgr.art. Irena Medňanská, CSc.
PhDr. Vladimír Bulka, PhD.


music08HUDOBNÁ PEDAGOGIKA .Veda o hudobnej výchove 8. Jozef Vereš, Nitra: 2004.Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre. 1. vyd.,130 s. SBN 80-969174-6-3.

Odporučili do tlače:
doc. PhDr.Helena Karveňová, CSc.
doc. PhDr.Mária Strenačíková, CSc.


music09Hudobno - pedagogické interpretácie 9. K vývinovým premenám hudobnej kultúry. Nitra : 2004.Jozef Vereš- Alena Janičíková - Abomahdi Musbah Amer. Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, 1. vyd., 91 s. ISBN 80-969174-1-2.

Odporučili do tlače:
doc. Helena Červeňová,CSc.
Ing. Rašid Kishi, CSc.


music10HUDBA – INTEGRÁCIE - INTERPRETÁCIE 10 Zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára (10.-12.9.2006 v Trenčianskych Tepliciach). Nitra: 2006, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 1. vyd., editor Jozef Vereš, 171 s. ISBN 80-8050-993-X.

Odporučili do tlače:

Doc. Mgr. Mária Banáčiková, CSc.
Doc. Helena Kerteňová, CSc.


music11HUDBA – INTEGRÁCIE - INTERPRETÁCIE 11. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie Mediálne a komunikačné aspekty hudby (6.11.2007-7.11.2007 v Nitre ). Nitra: 2008, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor: Jozef Vereš, 313 s. ISBN 978-80-8094-199-4.

Odporučili do tlače:
Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc
Doc. PhDr. Dagmar Michálková, CSc


music12HUDBA – INTEGRÁCIE - INTERPRETÁCIE 12. Hudobná kultúra a vzdelávanie v mediálnej spoločnosti. Nitra: 2010. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor: Jozef Vereš, 1. vyd.,250 s. ISBN 978-80-8094-706-4.

Odporučili do tlače:
Prof. PaedDr. Štefan Gero, CSc.
Doc. PhDr. Mária Náčiková, CSc.


music13Hudba – Integrácie – Interpretácie 13. Nitra: 2011. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor: Jozef Vereš, 160 s. ISBN 978-80-8094-959-4, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače:
Prof. Eva Ferková,PhD.,
Doc.PhDr.Dagmar Michálková,PhD.


music14Hudobné korelácie [ Musical correlations]. Jozef Vereš, 2011, Hudobné korelácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, 1. vyd., 233 s. ISBN 978-80-558-0003-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače - recenzenti:
Prof. PhDr. Boris Banáry, PhD.
PhDr. Vladimír Fulka, PhD.


music15Hudba – Integrácie – Interpretácie 15. Jozef Vereš - Vladimír Fulka - Veronika Ševčíková - František Turák. Nitra : 2012. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 210 s. ISBN 978-80-558-0183-4, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače - recenzenti:
prof.Yvetta Kajanová,PhD.,
doc. PhDr.Ľuboš Spurný, Ph.D.


music16Hudba – Integrácie – Interpretácie 16. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2013. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, Martina Moravshik, 224 s. ISBN 978-80-558-0461-3, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače - recenzenti:
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, CSc.


music 17Hudba – Integrácie – Interpretácie 17. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2014. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, Wieslava A. Sacher, 192 s. ISBN 978-80-558-0632-7, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

 

Odporučili do tlače - recenzenti:
Prof.Michal Košút, Ph.D.
Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

 


music 18Hudba – Integrácie – Interpretácie 18. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2015. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 154 s. ISBN 978-80-558-0843-7, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

 

Odporučili do tlače - recenzenti / Recommended to print - reviewers:
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (CZ)
Doc. PhDr. Mária Strenáčiková, CSc. (SK)

 


music 19Hudba – Integrácie – Interpretácie 19. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2016. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 220 s. ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače- recenzenti / Recommended to print - reviewers:

Stanislav Tesař (CZ)
Vladimír Fulka (SK)

 


music 19Hudba – Integrácie – Interpretácie 20. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2017. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 274 s. ISBN 978-80-558-1164-2, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače- recenzenti / Recommended to print - reviewers:

Miloš Štedron (CZ)
David Kozel (CZ)
Tatiana Pirníková (SK)

 


Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon