Legislatíva EPČ

Legislatíva k registráciii publikačnej činnosti autorov:

 1. Vyhláška č. 456/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 2. Prehľad kategórií EPČ -vyhl. 456-2012
 3. Smernica č. 31/2015 o bibliografickej registrácii publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov na UKF v Nitre
 4. Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
 5. 18/2019 Smernica Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
 6. Metodické pokyny CREPČ 2 - vykazovacie obdobie 2019 v zmysle zákona č. 270/2018, § 108a, ods. 8, písm. b) vydané dňa 14.2.2019, aktualizované dňa 6.11.2019
 7. Metodické usmernenie - Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti
  1. Charakteristika typov dokumentov pre potreby EPČ
 8. Charakteristika vybraných pojmov
 9. Proces vkladania, schvaľovania a verifikácie záznamov EPČ
 10. Návrh Metodické pokyny CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2020 podľa zákona č. 131/2002 v zmysle neskorších predpisov
 11. Chyby v evidencii EPC a identifikátory

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015

Príloha č. 1 k metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015

Kódovník oblastí výskumu

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2014

Metodické pokyny CREPČ 2014 - aktualizované 17.6.2014
Kódovník oblastí výskumu - opravený kódovník
 

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013 - upravené dňa 14.11.2013

Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2013

Prehľad povinných údajov CREPC 2013

Hodnotiteľská komisia pre EPCA a EUCA

Metodické pokyny pre CREUČ 2013

Evidencia publikačnej činnosti

Digitálna archivácia

Návody a manuály

Kontakt

Publikačná činnosť

Ing. Peter Kružlík
e-mail: pkruzlik@ukf.sk

Mgr. Eugen Trajtel
e-mail: etrajtel@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 101

Spracovanie citácií

Jana Gajdošová
email: jgajdosova@ukf.sk
 
Ing. Mária Zetochová
e-mail: mzetochova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 088

Umelecká činnosť

Mgr. Mária Synaková
e-mail: msynakova@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 100

Inez Tóthová
e-mail: itothova@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 195 žiadanka na školenie

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon