Legislatíva EPČ

Legislatíva k registráciii publikačnej činnosti autorov:

 1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397 z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 2. Vyhláška č. 456/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 3. Prehľad kategórií EPČ -vyhl. 456-2012
 4. Smernica č. 31/2015 o bibliografickej registrácii publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov na UKF v Nitre
 5. Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
 6. 18/2019 Smernica Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
 7. Metodické pokyny CREPČ 2 - vykazovacie obdobie 2019 v zmysle zákona č. 270/2018, § 108a, ods. 8, písm. b) vydané dňa 14.2.2019, aktualizované dňa 6.11.2019
 8. Metodické usmernenie - Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti
  1. Charakteristika typov dokumentov pre potreby EPČ
 9. Charakteristika vybraných pojmov
 10. Proces vkladania, schvaľovania a verifikácie záznamov EPČ
 11. Návrh Metodické pokyny CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2020 podľa zákona č. 131/2002 v zmysle neskorších predpisov
 12. Chyby v evidencii EPC a identifikátory
 13. Metodika CREPČ - vykazovacie obdobie 2021
 14. 12/2022 Smernica - Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti

Digitálna archivácia

Návody a manuály

Kontakt

Publikačná činnosť

Ing. Peter Kružlík
e-mail: pkruzlik@ukf.sk

Mgr. Eugen Trajtel
e-mail: etrajtel@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 101

Spracovanie citácií

Jana Gajdošová
email: jgajdosova@ukf.sk
 
Ing. Mária Zetochová
e-mail: mzetochova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 088

Umelecká činnosť

Mgr. Mária Synaková
e-mail: msynakova@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 107

Mgr. Jana Pánska
e-mail: jpanska@ukf.sk
Telefón: 037/ 6408 105 žiadanka na školenie

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon