Cenník poplatkov

Cenník poplatkov a služieb Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

Registračné poplatky

Registrácia a jej predĺženie pre zamestnancov a študentov UKF (interní a externí)

bez poplatku

Registrácia a je predĺženie pre ostatné fyzické a právnické osoby (zápisné na 365 dní)

5,00 €

Poplatok jednorazového vstupu pre neregistrovaných používateľov

1,00 €

Služby

Poplatky za medziknižničnú výpožičnú službu (domácu aj zahraničnú)

úhrada poplatku v plnej výške podľa účtovného dokladu (okrem pedagogických a vedeckých zamestnancov UKF)

Samoobslužné skenovanie dokumentov

bez poplatku

Rešeršné služby

Základný poplatok

10,00 €

Tlač rešerše

0,10 € / A4

Sankčné poplatky za porušenie knižničného poriadku UK UKF

Vyhotovenie duplikátu identifikačnej karty používateľa

2,00 €

Nenahlásené zmeny korešpondenčných údajov v evidencii používateľa

2,00 €

Poškodenie brožovaného dokumentu

4,00 €

Poškodenie viazaného dokumentu

6,00 €

Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty

0. upomienka (iba e-mailom)

bez poplatku

I. upomienka (iba e-mailom)

1,00 € / titul

II. upomienka (iba e-mailom)

2,00 € / titul

III. upomienka (iba e-mailom)

3,00 € / titul

Riaditeľská upomienka (doporučenou poštou)

4,00 € / titul

Pokus o zmier

úhrada v plnej výške

Vymáhanie literatúry súdnou cestou

úhrada v plnej výške

Strata dokumentu

nový dokument + manipulačný poplatok 2,00 €

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon