Štruktúra knižnice

V zmysle organizačného poriadku Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa univerzitná knižnica delí na oddelenia a referáty.

Organizačné členenie Univerzitnej knižnice je nasledovné:

  • riaditeľ
  • oddelenie budovania, organizácie fondov a bibliograficko-informačných služieb,
  • oddelenie výpožičných služieb a študovní,
  • referát administrácie knižnično-informačného systému

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon