Čiastkové knižnice

Časť fondu Univerzitnej knižnice UKF v Nitre sa nachádza v čiastkových knižniciach, zriadených na jednotlivých katedrách a pracoviskách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. UK UKF v Nitre v súčasnosti metodicky usmerňuje 44 čiastkových knižníc.

Dokumenty

Kontakt na referát ochrany fondov a čiastkových knižníc

Mgr. Dana Renáčová
e-mail: drenacova@ukf.sk

Telefón:
037/ 6408 098

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon