Základné služby

 • prvé prihlásenie do konta čitateľa
 • absenčné vypožičiavanie dokumentov
 • prezenčné vypožičiavanie dokumentov
 • služba MVS - medziknižničná výpožičná služba v rámci SR
 • služba MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • služba typu delivery - document delivery je služba, ktorej cieľom je rýchle doručenie dokumentu alebo dodanie kópie dokumentu namiesto originálu
 • reprografické a skenovacie služby v študovniach UK

Bibliograficko-informačné služby

 • rešeršné služby (z domácich a zahraničných licencovaných a nelicencovaných databáz)
 • referenčné služby - pre vedecko-výskumné účely a projekty
 • služba zasielania alertov podľa zadanej témy z licencovaných databáz
 • tvorba databázy publikačnej činnosti a ohlasov UKF
 • tvorba databázy umeleckej činnosti UKF
 • poskytovanie výstupov a štatistík z databáz publikačnej a umeleckej činnosti
 • informačné vzdelávanie pre študentov, doktorandov a pedagógov univerzity
 • konzultačné služby

Nadstavbové služby knižnice

 • sprístupňovanie elektronických databáz a dokumentov prostredníctvom internetu
 • sprístupňovanie elektronických verzií periodík
 • služby uchovávajúce dokumenty v elektronickej podobe na storage serveri sprístupňované formou wan, lan a privat (od 01.06.2015)
 • univerzitné koordinačné pracovisko pre poskytovanie DOI identifikátorov elektronického publikovania príspevkov zamestnancov
 • univerzitné koordinačné pracovisko pre prideľovanie ISBN
 • prevádzka a budovanie elektronickej predajne publikácií UKF
 • e-shop https://www.uk.ukf.sk/obchod/

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon