Bibliografické a rešeršné služby

Bibliograficko-informačné a rešeršné služby

  • rešeršné služby (z domácich a zahraničných licencovaných a nelicencovaných databáz)
  • referenčné služby - pre vedecko-výskumné účely a projekty
  • služba zasielania alertov podľa zadanej témy z licencovaných databáz
  • tvorba databázy publikačnej činnosti a ohlasov UKF
  • tvorba databázy umeleckej činnosti UKF
  • poskytovanie výstupov a štatistík z databáz publikačnej a umeleckej činnosti
  • informačné vzdelávanie pre študentov, doktorandov a pedagógov univerzity konzultačné služby

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon