Platba poplatkov za upomienky

Ak máte na svojom konte neuhradené poplatky za upomienky, môžete ich zaplatiť prevodom na účet.

Platobné údaje:

Číslo účtu: 7000073041/8180

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0007 3041

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 192001

Do poznámky treba uviesť Meno, priezvisko a číslo čitateľského preukazu (ČP) čitateľa, inak nebudeme vedieť priradiť platbu.

Postup pre zistenie dlžnej sumy a čísla ČP


1. Prihlásime sa na konto čitateľa

2. Ak sa nenachádzame v privátnej zóne, tak do nej prejdeme

platby001 web

3.
Klikneme na kartu Aktuálne poplatky

platby002 web

4. Tu sa nachádza zoznam titulov s výškou pokuty za upomínaný titul, prípadne iné poplatky
(registračný a pod.) Na konci zoznamu je výsledná suma, ktorú treba uhradiť.

platby003 web

5. Zistenie čísla ČP čitateľa

Po prihlásení vidíme pri mene prihláseného používateľa číslo ČP čitateľa. Toto číslo pri platbe pridávame do poznámky k menu a priezvisku.

cit id

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon