MVS a MMVS

Medziknižničná výpožičná služba (MVS), medzinárodná medziknižničná výpožičná služba ( MMVS) - v pripade, že sa dokument nenachádza vo fonde knižnice, može knižnica pomocou MVS vyžiadať hľadaný dokument v inej knižnici, príp. vyžiadať zo zahraničia

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon