Bibliobox

Harmonogram výberu

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom Biblioboxu umiestnených:
- na Tr.A.Hlinku 1 pri predajni skrípt a publikácií
- vo vstupnej hale PF UKF v Nitre (vpravo od informácií, smerom k miestnosti D1)
- v ŠD UKF Nitra na chodbe vedľa automatu na kávu
- vo vstupnej hale Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (vpravo od informácií).
- pred jedálňou Filozofickej fakulty na Štefánikovej


Čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom je povinný dodržiavať tieto zásady:
 • Do boxu možno vrátiť iba knihy požičané z Univerzitnej knižnice UKF v Nitre
 • Knihy budú z konta čitateľa odpísané v pravidelných intervaloch, v budove PF UKF je vyberaný denne, na Tr.A.Hlinku, ŠD Nitra a FSVaZ podľa harmonogramu.
 • Vrátenie kníh z konta čitateľa je realizované až po výbere biblioboxu a spracovaní v univerzitnej knižnici
 • Čitateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne
 • Čitateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie
 • Knihy je potrebné do schránky vkladať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu
 • Je zakázané vhadzovať do schránky nadrozmerné knihy z dôvodu poškodenia kníh alebo boxu
 • Knihy zapožičané prostredníctvom MVS alebo MMVS možno vrátiť iba osobne v knižnici
 • Vrátenie kníh do biblioboxu je možné len v čase, kedy je prístupný objekt na Tr.A.Hlinku 1, ŠD Nitra, objekt na Dražovskej ceste 4 , Kraskovej ul 1. a Štefánikovej 67

TIP: V prípade končiacej výpožičnej doby alebo ak je na knihu 0. upomienka vám odporúčame predĺženie výpožičnej doby cez konto čitateľa alebo vrátenie kníh osobne v knižnici, aby ste sa vyhli prípadným poplatkom za oneskorené vrátenie výpožičiek. Dátumy výberu sú len informatívne, nie záväzné.

Harmonogram výberu kníh z biblioboxov:
 • posledný výber: 6.3.2023
 • nasledujúci výber: 13.3.2023


biblioboxy

 

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon