Bibliobox

Harmonogram výberu


Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom Biblioboxu umiestnenom na Tr.A.Hlinku 1 (chodba pred predajňou skrípt a publikácií) , vo vstupnej hale PF UKF v Nitre a v ŠD UKF Nitra na chodbe k fitnes štúdiu, resp. k Univerzitnému tvorivému ateliéru a vo vstupnej hale Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.


Čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom je povinný dodržiavať tieto zásady:
  • Do boxu možno vrátiť iba knihy požičané z Univerzitnej knižnice UKF v Nitre
  • Knihy budú z konta čitateľa odpísané v pravidelných intervaloch, v budove PF UKF je vyberaný denne, na Tr.A.Hlinku, ŠD Nitra a FSVaZ podľa harmonogramu.
  • Čitateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne
  • Čitateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie
  • Knihy je potrebné do schránky vkladať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu
  • Je zakázané vhadzovať do schránky nadrozmerné knihy z dôvodu poškodenia kníh alebo boxu
  • Knihy zapožičané prostredníctvom MVS alebo MMVS možno vrátiť iba osobne v knižnici
  • Vrátenie kníh do biblioboxu je možné len v čase, kedy je prístupný objekt na Tr.A.Hlinku 1, ŠD Nitra, objekt na Dražovskej ceste 4 a Kraskovej ul 1.

TIP: V prípade končiacej výpožičnej doby alebo ak je na knihu 0. upomienka vám odporúčame vrátiť knihy osobne v knižnici, aby ste sa vyhli prípadným poplatkom za oneskorené vrátenie výpožičiek. Dátumy výberu sú len informatívne, nie záväzné.

Harmonogram výberu kníh z biblioboxu na Tr.A. Hlinku, ŠD UKF Nitra a Kraskova ul.:
  • 2.10., 4.10., 8.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10.2019


 

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon