Bibliobox

Harmonogram výberu


Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie kníh prostredníctvom Biblioboxu umiestnených:
- na Tr.A.Hlinku 1 (vo vstupe) ,
- vo vstupnej hale PF UKF v Nitre (vpravo od informácií, smerom k miestnosti D1)
- v ŠD UKF Nitra na chodbe k fitnes štúdiu, resp. k Univerzitnému tvorivému ateliéru
- vo vstupnej hale Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (vpravo od informácií).

Čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom je povinný dodržiavať tieto zásady:
  • Do boxu možno vrátiť iba knihy požičané z Univerzitnej knižnice UKF v Nitre
  • Knihy budú z konta čitateľa odpísané v pravidelných intervaloch, v budove PF UKF je vyberaný denne, na Tr.A.Hlinku, ŠD Nitra a FSVaZ podľa harmonogramu. Vzhľadom na opatenia súvisiace s COVID-19 sú na vrátené knihy udelené karanténne opatrenia a samotný návrat výpožičiek v systéme je minimálne 5 dní po výbere.
  • Čitateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne
  • Čitateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie
  • Knihy je potrebné do schránky vkladať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu
  • Je zakázané vhadzovať do schránky nadrozmerné knihy z dôvodu poškodenia kníh alebo boxu
  • Knihy zapožičané prostredníctvom MVS alebo MMVS možno vrátiť iba osobne v knižnici
  • Vrátenie kníh do biblioboxu je možné len v čase, kedy je prístupný objekt na Tr.A.Hlinku 1, ŠD Nitra, objekt na Dražovskej ceste 4 a Kraskovej ul 1.

TIP: V prípade končiacej výpožičnej doby alebo ak je na knihu 0. upomienka vám odporúčame vrátiť knihy osobne v knižnici, aby ste sa vyhli prípadným poplatkom za oneskorené vrátenie výpožičiek. Dátumy výberu sú len informatívne, nie záväzné. Momentálne nie sú generované upomienky za nevrátené knihy.

Harmonogram výberu kníh z biblioboxov:
  • posledný výber prebehol 4.6.2020, z dôvodu karanténnych opatrení na vrátené výpožičky bude spracovanie o niekoľko dní 

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon