Nitlib 2016

Hlavný organizátor:SSKK logo modrenitlib
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Spoluorganizátor:
Krajská pobočka SSKK v Nitre

Vás pozývajú na odborný seminár na tému:
PROPAGÁCIA A MARKETING KNIŽNÍC
dňa 18.5.2016 o 9:30 hod.
v Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská cesta 4, Nitra (areál PF UKF v Nitre, prednášková sála D3)

Zborník zo seminára NitLib2016
Nitlib 2016 - zborník

PROGRAM:

9:00 - 9:30 Prezencia účastníkov
9:30 - 09:40 „Slávnostné otvorenie seminára Nitlib 2016“
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. (prorektor pre rozvoj a informatizáciu UKF v Nitre)
09:40 - 10:05 „Miesto marketingu v knižniciach“
Mgr. Zuzana Bačíková (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre) [prezentácia]
10:05 - 10:30 „Viac dizajnu v knižniciach“
Mgr. Andrea Hrčková, PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave)[prezentácia]
10:30 - 10:55 „GreyBiblib – webový systém pre správu sivej literatúry“
Mgr. Pavol Špáni (SVOP Bratislava)[prezentácia]
10:55 - 11:20 „Využitie mobilných aplikácii, virtuálnych prehliadok a 3D technológii
pri propagácii knižnice“
Mgr. Norbert Végh (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči)[prezentácia]
11:20 - 11:30 Diskusia
   
11:30 - 12:30 Prestávka, občerstvenie
   
12:30 - 12:40 „Knižnica a médiá“
Mgr. Monika Lobodášová (riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre)[prezentácia]
12:40 - 12:50 „Knižnica vo svete modernej komunikácie“
Mgr. Slavomíra Jakubcová (Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre)[prezentácia]
12:50 - 13:00 „Význam a činnosť Depozitnej knižnice FAO“
- Ing. Mária Debrecéniová, CSc. (riaditeľka Agroinštitútu Nitra, štátny podnik)[prezentácia]
13:00 - 13:10 „Súčasné aspekty činnosti knižnice“
Mgr. Eugen Trajtel (Univerzitná knižnica UKF v Nitre)[prezentácia]
13:10 - 13:30 Diskusia, záver

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon