Nitlib 2013

Nitrianske knižnice:nitlib
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Agroinštitút, š.p. Nitra
v spolupráci s Krajskou pobočkou SSK v Nitre

 

Vás pozývajú na odborný seminár na tému:
VZDELÁVANIE V KNIŽNICI
dňa 17.4.2013 o 9:30 hod.
v Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská cesta 4, Nitra (areál PF UKF v Nitre)

PROGRAM:

9:00 - 9:30 Prezencia účastníkov
9:30 - 10:00 Posudzovanie časopisov a ich registrácia do databázy Web of Science (WOS) spoločnosti Thomson Reuters
- Ing. Peter Kružlík - Mgr. Eugen Trajtel(UK UKF v Nitre) [prezentácia]
10:00 - 10:30 Informačná výchova ako významná súčasť kultúrno - vzdelávacích aktivít knižnice
- Mgr. Monika Lobodášová (Krajská knižnica K. Kmeťka Nitra)[prezentácia]
10:30 - 11:00 Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach
- PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica Bratislava)[prezentácia]
11:00 - 11:30 Aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti knižníc a možnosti podpory knižníc
- PhDr. Ľubica Libová, PhD. (Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK)[prezentácia]
11:30 - 11:45 Diskusia
   
11:45 - 12:30 Prestávka, občerstvenie, exkurzia po knižnici
   
12:30 - 12:50 Nástroje a služby pre informačné zabezpečenie výskumnej práce
- Mgr. Ladislav Svršek (Albertina Icome Bratislava)
12:50 - 13:10 Najnovšie prvky serverových aplikácií a nové nástroje
- Mgr. Ján Grman PhD. (SVOP Bratislava)[prezentácia]
13:10 - 13:30 Apponyiovská knižnica
- Mgr. Peter Králik (Oponice)
13:30 - 14:00 Diskusia, záver

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon