Oddelenie výpožičných služieb a študovní

Oddelenie výpožičných služieb a študovní sa člení na:

  • referát výpožičných služieb,
  • referát študovní,
  • referát medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Referát výpožičných služieb
Referát výpožičných služieb zabezpečuje a zodpovedá za budovanie databázy používateľov a evidenciu výpožičiek; poskytované absenčné výpožičné služby; upomínanie a vymáhanie nevrátených dokumentov;odbornú úroveň výpožičných a informačných služieb; odbornú konzultačnú činnosť; poriadok a správne radenie knižničného fondu v centrálnom sklade UK; knižnično-informačné služby v súlade s Knižničným poriadkom UK a opravu poškodenej literatúry.

Referát študovní
Referát študovní zabezpečuje a zodpovedá za prevádzku študovní UK; knižnično-informačné služby v súlade s Knižničným poriadkom UK; poskytované kopírovacie a iné informačné služby; odbornú konzultačnú činnosť; poriadok a správne radenie knižničného fondu v študovniach UK a opravu poškodenej literatúry.

Referát medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
Referát medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby zabezpečuje a zodpovedá za medziknižničnú a medzinárodnú výpožičnú službu; komplexnú agendu objednávania a dodávania literatúry v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby; poskytovanie odbornej konzultačnej činnosti; knižnično-informačné služby v súlade s Knižničným poriadkom UK a kooperáciu medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby s ostatnými knižnicami.

Výpožičné oddelenie

Telefón:
037/ 6408 106

Vedúca oddelenia:
Mgr. Mária Synaková
e-mail:msynakova@ukf.sk

Pracovníci:
Dianová Ľudmila    
Duchoňová Anna    
Gajdošová Jana    
Kucserová Eva  
Kučera Ján
Masárová Daniela    
Pánská Jana, Mgr.    
Trubíniová Helena    
Bellerová Renáta    
Žiaková Štefánia
Frederika Virágová,Mgr. Bc.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon