Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

Nové publikácie

music 19Hudba – Integrácie – Interpretácie 20. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2017. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 274 s. ISBN 978-80-558-1164-2, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače- recenzenti / Recommended to print - reviewers:

Miloš Štedron (CZ)
David Kozel (CZ)
Tatiana Pirníková (SK)

 


 

music 19Hudba – Integrácie – Interpretácie 19. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2016. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 220 s. ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

Odporučili do tlače- recenzenti / Recommended to print - reviewers:

Stanislav Tesař (CZ)
Vladimír Fulka (SK)

 


 

music 18Hudba – Integrácie – Interpretácie 18. Jozef Vereš a kol. Nitra : 2015. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Editor Jozef Vereš, 154 s. ISBN 978-80-558-0843-7, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

 

Odporučili do tlače - recenzenti / Recommended to print - reviewers:
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (CZ)
Doc. PhDr. Mária Strenáčiková, CSc. (SK)

 

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon