Hudba - integrácie - interpretácie

ISSN 1338-4872

ISSN-L 1338-4872

Vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vychádza jeden krát do roka

Titul je zaradený do databáz ERIH PLUS (22.6.2015) a EBSCO od roku 2015

Recenzie, ohlasy

Na vydané publikácie (Hudobno – pedagogické interpretácie a Hudba – Integrácie – Interpretácie) bolo do roku 2012 uverejnených cca 70 ohlasov (viacerých typov). Od roku 2012 zverejňuje len ohlasy na texty autorov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre registrovaných v jej Akademickom informačnom systéme. Ostatní autori si svoje ohlasy zaznamenávajú v inštitúciách, v ktorých sú vedeckí aktívny. Publikácie sú najčastejšie prezentované v Českej republike, Poľsku, Nemecku. V Nemecku uvedené tituly možno nájsť aj na adrese: https://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacext&SearchType=1&BaseURL=https%3a%2f%2fopacplus.bsb-muenchen.de%2fInfoGuideClient%2fstart.do%3fLogin%3dopacext%26SearchType%3d1&Query=-1="Jozef%20Vere%c5%a1"


OHLASY OD ROKU 2012:

Hudba Integrácie Interpretácie 19 =
Music Integration Interpretation 19 ; zostavil Jozef Vereš. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2016. - 220 s. - ISBN 978-80-558-1022-5.

2016 [6] TURÁK, František. 2016. Hudba Integrácie Interpretácie 19. In Hudobný život, roc. 48. ISSN 1335-4140.

Neevidovaný ohlas:  TURÁK, František. 2017. Hudba - integrácie - interpretácie č.19. In OPUS MUSICUM, roč. 49, č.4. ISSN 0862-8505, s. 94-99


Hudba integrácie interpretácie 18 = Music Integration Interpretation 18 / Jozef Vereš - Nitra : UKF, 2015. - 152 s. - ISBN 978-80-558-0843-7.

2016 [6] PIRNÍKOVÁ, T. 2016. Hudba - Integrácie - Interpretácie 18. In Hudobný život. ISSN 1335-4140, 2016, roč. 48, č. 5, s. 39.

2016 [5] TURÁK, F. 2016. Hudba - Integrácie - Interpretácie č. 18. In Opus musicum. ISSN 0862-8505, 2016, roč. 49, č. 1, s. 96-99.

Hudobné korelácie : hudba - integrácie - interpretácie 14 / Jozef Vereš. - Nitra : UKF, 2011. - 234 s. - ISBN 978-80-558-0003-5.

2013 [3] KOZEL, D. et al. 2013. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. In Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava : OU, 2013. ISBN 978-80-7464-450-4, s. 24.

2013 [5] HÝROŠOVÁ, M. 2013. Hudba - Interpretácie- Integrácie: Hudobné korelácie. In Hudební výchova. ISSN 1210-3683, 2013, roč. 21, č. 2, s. 38-38.

2012 [4] FULKA, V. 2012. Hermeneutické kontexty New Musicology. In Hudba - Integrácie - Interpretácie 15. ISSN 1338-4872. 2012, s. 75-148, s.79.

2012 [6] STRENÁČIKOVÁ, M. 2012. Jozef Vereš Hudobné korelácie Nitra, Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre. In Hudobný život. ISSN 1335-4140, 2012, roč. 44, č. 4, s. 38-39.

2012 [6] ČERVEŇÁK, A. 2012. Hudba a človek v dejinách. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 2012, roč. 25, č. 3-4, s. 12.

2012 [5] SACHER, W. 2012. Muzyczne korelacje. In Wychowanie Muzyczne w Szkole. ISSN 0512-4255, 2012, č. 1, s. 54-56.


Hudba, integrácie, interpretácie 15 = Music Integration Interpretation 15 / Jozef Vereš. - Nitra : UKF, 2012. - 214 s. - ISBN 978-80-558-0183-4.

2013 [6] ILEČKO, T. 2013. Hudba - Integrácie - Interpretácie 15 , UKF 2012. In Hudobný život. ISSN 1335-4140, 2013, roč. 45, č. 11, s. 39.


Hudba, integrácie, interpretácie 16 = Music Integration Interpretation 16 / Jozef Vereš, Martina Moravshik. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2013. - 224 s. - ISBN 978-80-558-0461-3.

2014 [4] KOPČÁKOVÁ, S. 2014. Úvod do štúdia dejín hudby pre študentov estetiky. Prešov Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1180-1, s. 17-23.

Vereš, Jozef
Modalita ako nová kvalita hudobnej kultúry 20. storočia = Modality as a new quality of music culture of 20th century / Jozef Vereš ; recenzent: Ševčíková Veronika, Garaj Bernard, 2013.
In: Hudba, integrácie, interpretácie 16. - Nitra : UKF, 2013. - ISBN 978-80-558-0461-3. - ISSN 1338-4872, S. 113-144.

2014 [5] LARSEN, M. 2014. Hudba - Integrácie - Interpretácie 16, Jozef Vereš et Martina Moravshik (eds) [Musique - Intégrations - Interprétations 16], Nitra, University of Constantine the Philosopher 2013, 224 pages, ISBN 978-80-558-0461-3. In REVUE DES ÉTUDES SLAVES . ISSN 0080-2557, 2014, roč. 85, č. 2, s. 389-391.

2014 [6] STRENÁČIKOVÁ, M. Hudba - Integrácie - Interpretácie 16 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. In Hudobný život. ISSN 1335-4140, 2014, č. 9, s. 39-39.

2014 [5] ERDÉLYI-MOLNÁR, K. 2014. Zenéröl, zeneéletröl az ezredfordulón - a Nyitrai egyetem zenei tanszékének gyüjteményes kötetei. In Magyar Zene. ISSN 0025-0384, 2014, č. 4, s. 478-480.

Hudba - integrácie - interpretácie 10 : zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára 10.-12.9.2006 v Trenčianskych Tepliciach ; editor Jozef Vereš. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - ISBN 80-8050-993-X, S. 7-29.

2014 [4] KOPČÁKOVÁ, S. 2014. Úvod do štúdia dejín hudby pre študentov estetiky. Prešov Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1180-1, s. 9-13
Vereš, Jozef
O počiatočných zvukových prejavoch človeka / Jozef Vereš, 2006.
In: Hudba - integrácie - interpretácie 10 : zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára 10.-12.9.2006 v Trenčianskych Tepliciach ; editor Jozef Vereš. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - ISBN 80-8050-993-X, S. 7-29.


Hudba Integrácie Interpretácie 17 / editor: Jozef Vereš, Wieslava A. Sacher. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014. - 120 s. - ISBN 978-80-558-0632-7.

2016 [5] TURÁK FRANTIŠEK, . Hudba - Integrácie - Interpretácie č. 17. In Opus musicum. ISSN 0862-8505, 2016, roč. 48, č. 1, s. 93-95.

2015 [5] FULKA, V. 2015. Recenzia na zborník Hudba Integrácie Interpretácie 17. In Hudební výchova. ISSN 1210-3683, 2015, roč. 23, č. 2, s. 33-33.2015

2015 [6] KOLÁŘ, R. 2015. Hudba - integrácie - Interpretácie 17 . In Hudobný život. ISSN 1335-4140, 2015, roč. 47, č. 1-2, s. 55-55.

  • Na stránke sa pracuje a informácie budú dopĺňané priebežne

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon