HII.2016.19.81-100

DRAMATURGII
About Dramaturgy

Viktor Pantůček

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.81-100, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.81-100

Abstract
This contribution is devoted to an attempt to characterize the current operation and status of musical dramaturgy. The discussion is being developed in the areas of socio-cultural, art-history and also music theory. The main objective is a presentation of importance of quality and compact dramaturgical work to maintain and develop the current, social actualization of musical culture.

Předkládaná studie je věnována pokusu o charakteristiku současného fungování a postavení hudební dramaturgie. Diskuse je rozvíjena v oblastech kulturně společenských, uměnovědných i hudebně teoretických. Hlavním cílem je odprezentovat důležitost kvalitní a kompaktní dramaturgické práce pro udržení a rozvoj současné, zpřítomněné hudební kultury.

Keywords
Music - Dramaturgy - Musical dramaturgy - Music Festival,

hudba – dramaturgie – hudební dramaturgie – hudební festival.


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon