HII.2016.19.35-58

DOUBLE PASSACAGLIA
Dvojitá passacaglia

Miloš Štedroň

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.35-58, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.35-58

Abstract
Janáček's theorist and editor offers short study on analytical notes to one of the most interesting parts of Janáček's Glagolitic Mass adding own performance ordered by Leoš Janáček´s Festival.

Janáčkovský teoretik a editor podává v krátké studii analytické poznámky k jedné z nejzajímavějších částí z Janáčkovy Glagolské mše a připojuje vlastní realizaci, objednanou festivalem Leoš Janáček 2016.

Keywords
double passacaglia, diatonic flexion - marked by Jaroslav Volek, Aksak ("lame" rhythm), added or removed small rhythmic value, creating asymmetry in symmetrical form,

dvojitá passacaglia - double passacaglia diatonická flexe – označenie Jaroslava Volka, aksak ("kulhavý" rytmus), obvykle drobná přidaná nebo ubraná rytmická hodnota, vytvářející asymetrii v symetrické faktuře.


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon