HII.2016.19.59-80

MELANCHOLY IN THE MUSIC OF JOHN DOWLAND AND BENJAMIN BRITTEN
Melancholie ve skladbách Johna Dowlanda a Benjamina Brittena

Dávid Kozel

In:
Hudba – Integrácie – Interpretácie 19 (Music - Integration - Interpretation 19). Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2016,  p.59-80, ISBN 978-80-558-1022-5, ISSN 1338-4872, ISSN-L 1338-4872

DOI: 10.17846/HII.2016.19.59-80

Abstract
The study addresses melancholy as an aesthetic expression category and mood, the substance of which is thoughtfulness. The aim is to point out specific means of musical expression that can be found in pieces with melancholic connotation. The subject matter of the analytical study is the ayre Come, Heavy Sleep by John Dowland and the subsequent reflection of Benjamin Britten in his piece Nocturnal after John Dowland for guitar. The analysis resulted in an analogy between the textual and musical element of Dowland’s piece, identification of musical symbolism. As for Britten, we are witnesses of the unique application of the form of reversed variations and musical metamorphosis of the phenomenology of sleep as the symbol of death.

Studie se zabývá melancholií jako estetickou výrazovou kategorií a náladou, jejímž podstatným rysem je reflexivnost. Cíle je poukázat na specifické hudebně vyjadřovací prostředky, které se objevují ve skladbách s melancholickou konotací. Předmětem analytických sond je ayre Come, heavy sleep Johna Dowlanda a následná reflexe Benjaminem Brittenem ve skladbě Nocturnal after John Dowland pro kytaru. Výsledkem analýzy je nalezení analogií mezi textovou a hudební složkou Dowlandovy skladby, identifikace hudební symboliky. U Brittena jsme svědky jedinečného užití formy reverzních variací a hudební metamorfózy fenomenologie spánku jako symbolu smrti.

Keywords
melancholy, John Dowland, Come, Heavy Sleep, Benjamin Britten, Nocturnal after John Dowland, death, musical symbol, Renaissance, guitar, musical analysis,

melancholie, John Dowland, Come, heavy sleep, Benjamin Britten, Nocturnal after John Dowland, smrt, hudební symbol, renesance, kytara, hudební analýza. 


FULL TEXT

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon