Návody a manuály EIZ

Nastavenie prehliadača pre vzdialený prístup k EIZ

Mozilla Firefox
1.    Klikneme v hornom menu na Nástroje – Možnosti  (Ak ponuku hlavného menu nevidíme, zobrazíme si ju stlačením klávesu F10)

pict01
 
2.    Klikneme v ľavom menu na Spresnenie – Sieť – Nastavenia

pict02 

3. Po kliknutí na tlačidlo Nastavenia vyberieme možnosť Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy a do riadku zadáme adresu http://www.uk.ukf.sk/proxyUKF.pac

 pict03

4. Klikneme na OK, zatvoríme kartu možnosti a zatvoríme a spustíme znova prehliadač.  
5. Teraz môžeme začať používať databázy ako keby sme boli v univerzitnej sieti.
6. Ak si už neželáme pristupovať k EIZ prostredníctvom siete UKF, môžeme automatické nastavenie vypnúť zopakovaním bodu 1 – 3 a zaklikneme možnosť Automatická detekcia nastavení tejto siete
 
Internet Explorer
1.    Klikneme na Nástroje (ALT + X) – Možnosti siete internet

pict04
 
2.    Zvolíme kartu Pripojenie a klikneme na Nastavenie siete LAN

pict05
 
3.    Zaškrtneme Použiť automatický konfiguračný skript a vyplníme adresu http://www.uk.ukf.sk/proxyUKF.pac

pict06
 
4.    Klikneme na OK v okne nastavenie, potom na OK v okne Možnosti ... a zatvoríme a znova spustíme prehliadač.
5.    Ak si už neželáme pristupovať k EIZ prostredníctvom siete UKF, môžeme automatické nastavenie vypnúť zopakovaním bodu 1 – 3 a zrušíme zaškrtnutie možnosti Použiť automatický konfiguračný skript

Google Chrome
1.    Kliknutím na ikonu vyvoláme menu a zvolíme Nastavenia alebo do riadku s adresou napíšeme chrome://settings/

pict07
 
2.    Zvolíme možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia

pict08
 
3.    V časti Sieť klikneme na Zmeniť nastavenie proxy...

pict09
 
4.    Zvolíme kartu Pripojenie a klikneme na Nastavenie siete LAN

pict05
 
5.    Zaškrtneme Použiť automatický konfiguračný skript a vyplníme adresu http://www.uk.ukf.sk/proxyUKF.pac

pict06
 
6.    Klikneme na OK v okne nastavenie, potom na OK v okne Možnosti ... a zatvoríme a znova spustíme prehliadač.
7.    Ak si už neželáme pristupovať k EIZ prostredníctvom siete UKF, môžeme automatické nastavenie vypnúť zopakovaním bodu 1 – 3 a zrušíme zaškrtnutie možnosti Použiť automatický konfiguračný skript

Overenie správnosti nastavenia a prístup k EIZ:
1.    Zadáme adresu, ku ktorej chceme pristupovať, napr. www.infozdroje.sk
2.    Prehliadač nás vyzve na zadanie dočasných prihlasovacích údajov

Mozilla Firefox

pict11
 
Internet Explorer
 
pict12

Google Chrome

pict10
 
3.    Po overení hneď vidíme v akej sieti sa nachádzame
 

4.    Teraz máme všetko nastavené a môžeme pristupovať k databázam

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon