ProQuest ebook Central

ProQuest ebook Central

prístup k databáze

Typ zdroja: plnotextová databáza
Dokumenty: knihy
Formát: PDF
Zameranie: multioborová
Pokrytie: od roku 1762 po súčasnosť
Jazyk publikácií: viacjazyčná
Jazykové rozhranie: angličtina, španielčina, portugalčina, nemčina, turečtina, švédčina, arabčina, japončina, čínština Možnosť stiahnutia: áno (s obmedzením) Možnosť offline výpožičky: áno (1-21 dní)
Videonávody: (iba anglicky)
Návody: (iba anglicky)

Popis:

Ebook Central je multioborová digitálna databázy kníh spoločnosti ProQuest. Licencia sprístupňuje tituly z kolekcie Academic Complete, obsahujúci knihy zo všetkých vedných oblastí. Tie sú rozdelené do 15
skupín:

antropológia,
obchod,
počítače a IT,
vzdelávanie,
strojárstvo a technológie,
umenie,
história,
jazyk a literatúra,
právo,
prírodné vedy,
medicína,
fyzikálne vedy,
psychológie,
náboženstvo,
spoločenské vedy.

Ebook Central umožňuje okrem online čítanie tiež offline výpožičku celých knihy do vlastného zariadenia (na dobu 1-21 dní), tlačenie, kopírovanie či stiahnutie vybraných častí. Počet strán uvoľnených pre sťahovanie, kopírovanie a tlačenie závisí na politike vydavateľa a môže u jednotlivých kníh líšiť.

Univerzitná knižnica UKF má zaplatené predplatné k plným textom kníh z oblasti spoločenských vied.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon