Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

DOD: Prišli rozhodnutí aj hľadali inšpiráciu


Na Dni otvorených dverí UKF v Nitre sa opäť ukázalo, že popri využívaní online informácií na webe a sociálnych sieťach školy potrebujú uchádzači o štúdium univerzitu „zažiť“. Konkrétne a podrobné informácie o jednotlivých študijných programoch, ktoré počas DOD dostali na pôde sídla UKF a jej piatich fakúlt, sú nenahraditeľné. Program vzdelávacích a popularizačných aktivít spolu s osobnými rozhovormi s pedagógmi, študentmi či absolventmi univerzity majú pre tretiakov a budúcich maturantov cenu správneho rozhodnutia, kam po strednej škole. Osobné záujmy, preferencie, motivácie i rady od rodičov, pedagógov či kamarátov môžu práve počas DOD vyústiť do výberu štúdia, ktoré naplní očakávania a potreby uchádzačov o štúdium.
IMG 3760
Univerzita Konštantína Filozofa po jesennom dni pripravila 22. februára 2024 jarný DOD UKF opäť s bohatým programom. Prví záujemcovia sa už krátko pred 8. h schádzali v hlavnej budove školy na Tr. A. Hlinku 1, kde sa v stánkoch fakúlt, študentských organizácií a združení AIESEC, SAIA, Študentského parlamentu UKF, Študentského centra UKF, Univerzitného pastoračného centra, Poradenstva a podpory pre študentov so špecifickými potrebami a programu Erasmus+ dozvedeli základné informácie o systéme vysokoškolského štúdia, študijných programoch, ubytovaní na internátoch či študentskom živote na našej škole, ale aj mobilitách na vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.
IMG 3697
Motivácie a preferencie
Na DOD na hlavnej budove UKF si svoj výber prišiel už len potvrdiť študent Milan Takács. O podujatí sa dozvedel z webu a sociálnych sietí univerzity. Vybral si na UKF aplikovanú informatiku, dokonca už má na ňu aj podanú prihlášku. „O inej možnosti som neuvažoval, sem som chcel ísť už od začiatku. Informatika je môj obľúbený predmet,“ hovorí gymnazista zo Želiezoviec. „On už má v tom isto. Od základnej školy má samé jednotky a počítačom sa venuje odmala, je to jeho najväčšia záľuba,“ potvrdil otec Milan, ktorý syna do Nitry priviezol.
Milan Takács
Adriana Sochuliaková prišla na našu univerzitu až z Oravy, DOD UKF objavila na sociálnych sieťach. Študuje na strednej zdravotnej škole v Dolnom Kubíne, takže výber fakulty bol viac-menej jasný. O tom, že chce pôsobiť v zdravotníctve, sa Adriana rozhodla už v 9. ročníku, aj prihlášky si podala na dve stredné zdravotnícke školy. „Chcem študovať ošetrovateľstvo. Baví má práca s ľuďmi, hlavne so staršími, chcem im pomáhať,“ hovorí študentka, ktorá sa nakoniec rozhodne medzi štúdiom v Nitre alebo v Martine.
Adriana Sochuliaková
Po inšpiráciu si na DOD UKF prišli aj kamarátky Dajana Lacinová z Topoľčian, ktorá v Bernolákove študuje na SOŠ ochrany osôb a majetku, a Natália Fiantoková, gymnazistka z Topoľčian. Dajanin priateľ je už naším študentom, ju pri prehliadke ponuky fakúlt zaujali psychológia a sociálna práca. „Keďže chcem študovať popri budúcej práci v Policajnom zbore, idem si na fakultu bližšie pozrieť podmienky štúdia týchto študijných programov,“ povedala Dajana. „Mňa zaujali psychológia a marketingová komunikácia a reklama, uvidím, čo si vyberiem, idem na fakulty zistiť podrobnosti,“ doplnila Natália.
Zľava Dajana Lacinová a Natália Fiantoková
Na UKF zavítal aj Boris Gróf, štvrták zo Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre. O DOD sa dozvedel od sestry svojho kamaráta, ktorá tu už študuje. Zaujímal sa o telesnú výchovu na Pedagogickej fakulte. „Športujem, hrám futbal, možno by som mohol byť trénerom,“ zamyslel sa  Boris, ktorý popri našej univerzite zvažuje aj štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.
Boris Gróf
Gymnazisti z Novým Zámkov Marko Štanga a Damian Pócs sa o DOD UKF dočítali na sociálnych sieťach. „Nitrianska univerzita nie je tak ďaleko od nášho bydliska a má aj veľký výber odborov, preto sme sem prišli. Zaujímajú nás hlavne humanitné vedy, politológa, medzinárodné vzťahy a podobne,“ prezradili spolužiaci.
Zľava Damian Pócs a Marko Štanga
Obchodná akadémia Šurany mala na DOD UKF zastúpenie v podobe piatich spolužiakov zo 4. B. Miriam Almášiovú, Denisa Zachara, Andreja Duláka, Sofiu Kürthyovú a Emu Mešterovú navnadila k návšteve prednáška nášho pedagóga z Filozofickej fakulty, ktorú mali na strednej škole. „Rozhodujeme sa medzi SPU a UKF, tak sme sa prišli pozrieť, čo nás čaká na UKF, aké sú tu odbory,“ uviedli Denis s Andrejom. „Ja by som chcela byť učiteľkou angličtiny a geografie, už som si aj podala prihlášku,“ povedala Sofia. Mňa zaujíma psychológia,“ doplnila Miriam.
Zľava Denis Zachar Miriam Almášiová Andrej Dulák Sofia Kürthyová a Ema Mešterová
Zaujímali ich aj zahraničné mobility
Informácie študenti – v drvivej väčšine budúci maturanti a tretiaci stredných škôl – získavali nielen od zamestnancov fakúlt a organizácií, ale aj v stánku, kde dostávali ospravedlnenky z vyučovania. Prezradili mesto, odkiaľ prichádzajú, motivácie k návšteve DOD na UKF aj svoje preferencie vo výbere študijných programov. Veľká väčšina študentov svojím záujmom potvrdila silnú pozíciu informatiky, ktorú na UKF chcú študovať, početní boli aj študenti, ktorí sa zaujímali o psychológiu, jazyky, sociálne vedy, zdravotnícke odbory, cestovný ruch či telesnú výchovu.
IMG 3731
„Boli tu študenti z blízkeho i vzdialenejšieho okolia Nitry, Prievidze, Oravy, dokonca i z Košíc. Mnohí k návšteve univerzity využili čas jarných prázdnin,“ povedala Mgr. Mária Ivančíková z R – Oddelenia vzdelávania.
V súvislosti so štúdiom na UKF je zaujímavá aj možnosť vycestovania do zahraničia, o ktorej sa informovali návštevníci stánku s programom Erasmus+. „Prioritne sa zaujímali o podmienky – za akých finančných možností a kam vycestovať na mobilitu. Je pochopiteľné, že nevedia, čo a kde môžu v rámci štúdia absolvovať, s akými inštitúciami má univerzita, resp. fakulty podpísané zmluvy. Sú to pre nich všetko nové informácie,“ uviedol Mgr. Pavol Vakoš z R - Oddelenia medzinárodných vzťahov UKF.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: autorka textu
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 22. februára 2024

eshop

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem