Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

Zahraniční študenti na UKF

„Erasmus študent“ – status, ktorý ponúka možnosť cestovať, študovať, príp. praxovať a získavať nové vedomosti a skúsenosti, vrátane možnosti nájsť si prácu v zahraničí. Je lákavý pre všetkých študentov a z vysielania a prijímania takýchto študentov plynú výhody tak pre študenta samotného, ako aj pre jeho domácu univerzitu i inštitúciu, ktorá ho prijíma na mobilitu.
Skupina prijatých zahraničných študentov z krajín EÚ (projekt KA131) i mimoeurópskych (projekt KA171) je rôznorodá z pohľadu ich domácej krajiny i inštitúcie. Opätovne dominuje s počtom prichádzajúcich študentov Ukrajina (Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University a Borys Grinchenko Kyiv University – v oboch prípadoch prijatie študentov na Katedru romanistiky a germanistiky FF), nasleduje Česká republika (Univerzita Hradec Králové – prijatie na Katedru výtvarnej tvorby a výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci – prijatie na Katedru pedagogiky a Katedru techniky a informačných technológií PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – prijatie na Katedru ošetrovateľstva FSVaZ), naseleduje Španielsko (Universidad de Málaga – prijatie na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF, Universidad de Salamanca – prijatie na Katedru pedagogiky PF), Grécko (University of Patras – prijatie na Katedru sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ), Francúzsko (Université de Reims – prijatie na Katedru filozofie a politológie FF) a Turecko (Kirklareli University – prijatie na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF).
Spolu 18 zahraničných Erasmus študentov prijatých na letný semester, z toho 4 pokračujúci v mobilite zo zimného semestra, budú zdieľať spoločný čas, ktorý strávia nielen nad knihami na svojich fakultách UKF, ale i v rámci kultúrno-spoločenských a mimoškolských aktivít, či výletov organizovaných v spolupráci s dobrovoľníckou študentskou organizáciou ESN UKF (Erasmus Student Network), do ktorých sa, ako dúfame, budú radi zapájať.
V prvý týždeň ich pobytu (štandardne týždeň pred začiatkom semestra) prebehol tzv. „Orientation Week“, v rámci ktorého sme so študentmi riešili administratívne úkony k pobytu na UKF v Nitre, vrátane zápisu na fakulte, predmetov, rozvrhov, prístupu do systémov, ubytovacie otázky, kurz slovenského jazyka i finančné otázky pobytu. Účelom Orientation Weeku je aj oboznámenie sa s prostredím UKF a Nitry a lepšia integrácia do komunity našich slovenských študentov.
Erasmus studenti1

Dňa 15. 2. 2023 zrealizovalo Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF (OMV) pre prijatých študentov Welcome Meeting, na ktorom odznela prezentácia OMV o našej univerzite a procesoch týkajúcich sa pobytu študentov a prezentácia zástupcov sekcie ESN UKF o ponuke ich aktivít pre Erasmus študentov. Toto sčasti neformálne stretnutie sme príjemne zakončili diskusiou o prvých dojmoch a kontaktoch študentov so Slovenskom a Nitrou, ale aj o ich predošlých skúsenostiach s cestovaním a zvlášť mobilitami. Za ESN UKF sa stretnutia zúčastnila Klaudia Valentová (študent FF a PR manažér ESN UKF), Marek Moravčík (doktorand FPVaI) a Janka Motešická (študent FPVaI) – obaja aktuálne fungujúci ako Buddies sekcie.
Ďalších 28 zahraničných Erasmus študentov sme prijali na ZS 2022/2023. Partnerské inštitúcie z EÚ k nám vyslali 17 študentov z Portugalska (Universidade de Coimbra – prijatie na Katedru telesnej výchovy a športu PF, Instituto Politécnico do Porto – prijatie na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF), zo Španielska (Universidad de Málaga a Universidad de Alméria – prijatie na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – prijatie na Katedru pedagogiky PF), z Českej republiky (Masarykova univerzita Brno – prijatie na Katedru etiky a estetiky FF, Univerzita Karlova Praha – prijate na Katedru slovanských filológií FF, Západočeská univerzita v Plzni – prijatie na Katedru histórie FF), z Francúzska (Université de Reims – prijatie na Katedru filozofie a politológie FF), Grécka (Ionian University, Corfu – prijatie na Katedru translatológie FF), Talianska (Universitá di Bologna – prijatie na Katedru translatológie FF) a z Poľska (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice – prijatie na Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF). Z tretích krajín sme prijali 11 študentov, a to z Ukrajiny (Katedra romanistiky a germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF a Katedra informatiky FPVaI), Tadžikistanu (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF) a z Bhutánu (Katedra ekológie a environmentalistiky FPVaI).UKF každoročne prijíma okolo 50 Erasmus študentov a našou snahou vždy bolo a je vytvoriť im adekvátne podmienky pre účelné a príjemné strávenie ich (i keď krátkeho) študijného pobytu, či stáže.
 
Text: Ing. Katarína Butorová, PhD., R – Oddelenie medzinárodných vzťahov
Foto: Bc. Ľubomír Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 24. február 2023

eshop

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem