Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

Atraktívne Erasmus mobility pre študentov

V priestoroch FPVaI a FF si dve prezentácie pripravili Mgr. Pavol Vakoš z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF a Mgr. Ján Francisti, PhD., z Katedry informatiky FPVaI UKF.
Základom prezentácie boli informácie o krátkodobých stážach (5 – 30 dní). Študenti boli informovaní o konkrétnych možnostiach vycestovať nielen do okolitých krajín, ale aj do Španielska a Francúzska.
Zaujímavosťou boli otázky súvisiace s možnosťami vycestovania do Srbska (Kovačica, Báčsky Petrovec a Stará Pazova), kde by mohli študenti využiť aj kontakty v slovenskej komunite.
Erasmus1    Erasmus2    Erasmus3    Erasmus4
Prezentácie sa zúčastnili študenti troch fakúlt: Fakulty prírodných vied a informatiky, Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty UKF. Finančná podpora týchto krátkodobých stáží je závislá od počtu dní v zahraničí s finančnou podporou v tejto výške: 1. – 14. deň stáže 70 eur príspevku na deň a od 15. dňa po 30. deň s príspevkom 50 eur na každý deň stáže. Študenti privítali informáciu o možnostiach vycestovania aj v skupine 4 – 5 ľudí, čo by výrazne pomohlo rozložiť pobytové náklady najmä v krajinách Západnej Európy.
Cieľom stáží je rozvoj jazykových, pracovných a organizačných schopností študentov, ktoré využijú vo svojom ďalšom povolaní.
Viac informácií nájdete na: Study Abroad a webovom sídle UKF Stáž – krajiny EÚ a EHP.
 
Text: Mgr. Pavol Vakoš, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Ján Francisti, PhD., FPVaI – Katedra informatiky, prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, ThD., FF – Katedra romanistiky a germanistiky
Foto: archív autorov textu

eshop

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem