Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

Podpora knižnice

Pracovníci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre v roku 2022 vypracovali projekt s názvom „Nákup odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre“ v programe 5.1.4 – akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia sa rozhodol podporiť menovaný projekt sumou 2 000 €. Projekt sa realizoval v mesiacoch október – november 2022. Počas uvedeného obdobia Univerzitná knižnica UKF v Nitre z dotácie 2 000 € zakúpila 147 publikácií. Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 20 % z poskytnutej dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Túto povinnosť si Univerzitná knižnica splnila a za sumu 400 € zakúpila 36 publikácií. Vďaka Fondu na podporu umenia Univerzitná knižnica UKF v Nitre obohatila a skvalitnila knižničný fond novou literatúrou z oblasti spoločenských vied. Publikácie boli umiestnené do Univerzitnej knižnice a jej študovní: Dražovská, Hodžova a Kraskova. Veríme, že nové publikácie prispejú k skvalitneniu a podpore vedeckovýskumného a vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre. Publikácie budú k dispozícii hlavne našim študentom, vedeckopedagogickým a výskumným pracovníkom ako aj odbornej verejnosti.
fond na podporu umenia logo
Text a perex foto: Bc. Juraj Šatka, UKF – Univerzitná knižnica

eshop

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem