Stanovisko CVTI SR k odpojeniu EIZ

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás oficiálne informuje o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Konkrétne sa jedná o scientometrickú databázu SCOPUS, databázu plných textov vedeckého obsahu ScienceDirect a špecializovanú databázu REAXYS. Dočasné pozastavenie prístupov nadobudlo platnosť od 1. 1. 2017 a platí až do odvolania.

Spoločnosť Elsevier pristúpila k tomuto kroku z dôvodu, že doposiaľ nebolo možné uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Elsevier a CVTI SR, a teda zatiaľ nedošlo k predĺženiu predplatného na prístup k uvedeným databázam pre akademickú obec na Slovensku na rok 2017.

CVTI SR plánuje pokračovať v obstarávaní prístupov do uvedených databáz, ako aj ďalších elektronických informačných zdrojov (EIZ), v rámci implementácie národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja / prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV). Tak, ako aj v predchádzajúcom období, do projektu budú zapojené verejné VŠ, univerzity a SAV.

Nakoľko je však momentálne situácia v oblasti financovania prístupov do EIZ stále v štádiu riešenia, chceli by sme Vás v tejto súvislosti informovať, že k podobným rozhodnutiam a následným odpojeniam prístupov môže dôjsť aj v prípade ostatných EIZ.

CVTI SR si uvedomuje dôležitosť zabezpečenia prístupov do vedeckých EIZ, a to najmä v tomto čase, keď je potrebné pripravovať rôzne ročné výstupy zo scientometrických a citačných databáz pre potreby hodnotenia.
Chceme Vás preto ubezpečiť, že danú situáciu vnímame veľmi vážne a snažíme sa o hľadanie okamžitého riešenia spolu so spoločnosťou Elsevier a ďalšími vydavateľmi a dodávateľmi EIZ, v úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem