Nezáväzná kontrola originality záverečných prác.


Portál je prevádzkovaný Technickou univerzitou v Košiciach

Fond na podporu umenia podporil Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre

Knižnica sa zaviazala spolufinancovať projekt sumou 158,- EUR. Z celkovej sumy 3 158,- EUR knižnica zakúpila 251 ks publikácií. Z poskytnutej dotácie v hodnote 3 000,- EUR bolo zakúpených 237 publikácií a zo spolufinancovania 158,- EUR 14 publikácií. Nákup publikácií prebiehal v mesiacoch október - november 2018. Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 15 % z poskytnutej dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Uvedenú povinnosť univerzitná knižnica splnila v plnom rozsahu a za sumu 450,- € (15 %) nakúpila 42 publikácií. Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dotáciou obohatila a skvalitnila knižničný fond novou literatúrou z oblastí pedagogických, spoločenských, humanitných, prírodných vied a zdravotníctva, ktorá bude k dispozícii v centrálnej knižnici a študovni na Dražovskej ceste a dislokovaných študovniach UK UKF v Nitre na Kraskovej a Hodžovej ulici. Publikácie si budú môcť vypožičať absenčne alebo prezenčne študenti, vedecko-pedagogickí pracovníci a odborná verejnosť.

Bc. Juraj Šatka
Oddelenie akvizície UK UKF v Nitre


Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem