Fond na podporu umenia podporil Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

V roku 2016 Univerzitná knižnica UKF v Nitre získala dotáciu z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, ako aj na podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Celkovo FPU podporuje dvanásť rôznych oblastí umenia a kultúry, z ktorých jednu samostatnú oblasť tvoria knižnice. Pracovníci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre v roku 2016 vypracovali projekt s názvom Nákup vedeckej a odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre v programe „akvizícia knižníc“. Fond na podporu umenia sa rozhodol podporiť menovaný projekt sumou 6 000,- €. Univerzita Konštantína Filozofa bola zaviazaná spolufinancovaním projektu sumou 316,- €. To znamená, že Univerzitná knižnica využila na nákup vedeckej a odbornej literatúry finančné prostriedky v celkovej sume 6 316,- €. Projekt sa realizoval v mesiacoch november 2016 a január - február 2017. Počas uvedeného obdobia pracovníci referátu akvizície intenzívne vyhľadávali vhodné publikácie pre akademické knižnice pre oblasť pedagogických, humanitných, spoločenských, prírodných vied a zdravotníctva. Vďaka Fondu na podporu umenia pribudlo do knižného fondu 510 nových publikácií, ktoré boli umiestnené do Univerzitnej knižnice a jej študovní: Dražovská, Hodžova a Kraskova. Veríme, že nové publikácie prispejú k skvalitneniu a podpore vedecko-výskumného a vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre. Publikácie budú k dispozícii hlavne našim študentom, vedecko-pedagogickým a výskumným pracovníkom, ako aj odbornej verejnosti.

Bc. Juraj Šatka
Referát akvizície UK UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem