Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov v letnom semestri

Univerzitná knižnica aj tento semester ponúka školenia pre pedagogických zamestnancov a doktorandov UKF. V piatich blokoch sa dozviete ako správne citovať, oboznámite sa metodickými pokynmi evidencie publikačnej činnosti a s prácou s licencovanými databázami a evidenciou záznamov podľa kritérií komplexnej akreditácie.

Rozpis tém:

Téma 1 Ako správne citovať: spôsoby citovania podľa normy ISO 690, Harvardský štýl, vyhľadávanie ohlasov v databázach WoS, Current Contents Connect a Scopus, nastavovanie citačných alertov - 08.03.2017 (streda)  o 13.30-14.30 hod. Registrácia

Téma 2 Metodické pokyny k evidencii publikačnej činnosti na rok 2017: podklady k vedeckým monografiám, štúdiám a kapitolám, zoznam indexovaných vydavateľstiev, údaje o konferenčných podujatiach, zaraďovanie článkov indexovaných v databázach WoS, CCC, Scopus do kategórií - 15.03.2017 (streda)  o 13.30-14.30 hod. Registrácia

Téma 3 Práca s licencovanými databázami WoS, CCC a Scopus: vyhľadávanie, ukladanie a export záznamov, nastavovanie alertov, indexovanie časopisov do databáz spoločnosti Thomson Reuters a Elsevier - 22.03.2017 (streda)  o 13.30-14.30 hod. Registrácia

Téma 4 Bibliometrické ukazovatele kvality periodík: Journal Citation Reports, Scimago Journal & Country Rank, Journal Metrics (Impact Factor, Median Impact Factor, H-index, Quartile,  SNIP, SJR) - 29.03.2017 (streda)  o 13.30-14.30 hod. Registrácia

Téma 5 Administrácia záznamov podľa kritérií komplexnej akreditácie a práca so zahraničnými databázami podľa aktuálneho prístupu: hodnotené oblasti komplexnej akreditácie na UKF, kontrola záznamov, generovanie výstupov podľa kritérií KA, práca s vyhľadávacím rozhraním Summon - 05.04.2017 (streda)  o 13.30-14.30 hod. Registrácia


Školenia budú prebiehať v učebni C-2 Univerzitnej knižnice, Dražovská cesta 4

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem