Moderná akademická knižnica

Slide 01

Začínajú sa tematické diskusné popoludnia

Počas siedmych popoludní sa bude na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre diskutovať s aktívnymi zástupcami mimovládneho i súkromného sektora, občianskych iniciatív, rezortu štátnej ochrany prírody, školstva a aplikovanej vedeckej činnosti. Pozvaní hostia sú bývalí aj súčasní študenti katedry. Realizujú svoje pracovné aktivity v environmentálnej oblasti s cieľom prispieť k efektívnej ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, k zlepšeniu podmienok

Čítať ďalej: Začínajú sa...

Na slovíčko o slove s prof. Evou Tučnou

Dňa 10. marca 2015 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo podujatie, ktoré patrí k tým sviatkom slova, ktoré sa organizujú pri príležitosti životných jubileí významných osobností. Bolo založené nielen na prednese a citovaní textov renomovanej literárnej vedkyne prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc., ale aj na opätovnom recipovaní jej vedeckých súdov a úsudkov v priereze niekoľkých desaťročí, ktoré ako vysokoškolská profesorka a bádateľka venovala otázkam literatúry určenej pre deti a mládež.

Čítať ďalej: Na slovíčko o...

Prerokovanie Dlhodobého zámeru UKF v Nitre

Vedecká rada UKF v Nitre na svojom zasadnutí 5. marca 2015 prerokovala strategický materiál Dlhodobý zámer UKF v Nitre: Aktualizácia na roky 2015-2018. Súčasné vedenie univerzity pokračuje v plnení cieľov formulovaných v Dlhodobom zámere UKF z predchádzajúceho obdobia a rozpracovalo úlohy na najbližšie obdobie, čím je zabezpečená kontinuita rozvoja univerzity. Aktualizácia dlhodobého zámeru nadväzuje na štyri

Hudba integracie interpretácie

Kalendár udalostí

17
apr
Ak chce ísť študent v AR 2014/15 na štátne skúšky, musí daný termín odovzdania ZP dodržať.

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

Informácie pre čitateľov

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook