Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty

0. upomienka - bez poplatku
I. upomienka - 1,00 € / titul
II. upomienka - 2,00 € / titul
III. upomienka - 3,00 € / titul
Riaditeľská upomienka - 4,00 € / titul

Nový knižničný poriadok a cenník poplatkov a služieb

Od januára 2016 je bezplatná registrácia používateľov Univerzitnej knižnice pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre ako aj pre hostí na krátkodobých pobytoch na univerzite.
bližšie informácie

Vzdialený prístup k licencovaným e-zdrojom

Dňom 8.12.2015 bol pre študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spustený vzdialený prístup k elektronickým informačných zdrojom.
Systém je v plnej testovacej prevádzke. Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom vyplýva z dlhodobého zámeru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Vrámci prioritnej oblasti IV-2.1 je úlohou knižnice zabezpečiť vzdialený prístup pre používateľov služieb knižnice (prístup do domácich a zahraničných databáz a elektronických periodík)  pre možnosť využívať služby
knižnice z externého prostredia.

Čítať ďalej: Vzdialený prístup...

Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov v letnom semestri

1. Ako správne citovať. Metódy citovania - ISO 690, metóda podľa prvého údaja a dátumu. Databázy NDLTD, Theses, CRZP,
25.02. 2016 od 13.30 - 14.30 hod.
2. Citation Report WOS, Scopus
03.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
3. Výber, kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie
10.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
4. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search (WoS, Scopus)
17.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Práca s databázou Scopus  a vyhľadávacím rozhraním Summon
24.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Portál Web of Knowledge, nástroje a súčasti
31.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.

Čítať ďalej: Výberové školenia...

Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov

1. WOS - pokročilé vyhľadávanie literatúry a jej analýza
01.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
2. Jornal Citation Report 2014
08.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
3. Citation Report WOS
15.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
4. Výber časopisov do WOS - kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie
22.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search
29.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
6. Práca s databázou Scopus
05.11.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
7. Vyhľadávacie rozhranie Summon
12.11.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, miestnosť A 112)

Čítať ďalej: Výberové školenia...

Časopis Hudba - integrácie - interpretácie v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis HUDBA – INTEGRÁCIE – INTEPRETÁCIE bol 22. júna 2015 prijatý do databázy ERIH PLUS. Jeho zakladateľom a editorom je doc. Jozef Vereš, CSc., z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Primárnym zámerom, ktorý viedol k vydávaniu tohto periodika, bolo poskytnúť priestor pre uverejňovanie takých prác, ktoré by osvetľovali a usmerňovali orientáciu v nových hudobných paradigmách, hudobno –komunikačných premenách,

Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.

Čítať ďalej: Časopis Topics in...

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

Informácie pre čitateľov

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook