Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty

0. upomienka - bez poplatku
I. upomienka - 1,00 € / titul
II. upomienka - 2,00 € / titul
III. upomienka - 3,00 € / titul
Riaditeľská upomienka - 4,00 € / titul

Nový knižničný poriadok a cenník poplatkov a služieb

Od januára 2016 je bezplatná registrácia používateľov Univerzitnej knižnice pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre ako aj pre hostí na krátkodobých pobytoch na univerzite.
bližšie informácie

NitLib 2016


Odborný seminár na tému

PROPAGÁCIA A MARKETING KNIŽNÍC

18.5.2016 o 9:30 hod.

v Univerzitnej knižnici v UKF v Nitre

bližšie informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre privítala knihovníkov na seminári NitLib 2016

Dňa 18. mája 2016 sa na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konal odborný seminár nitrianskych knižníc NitLib 2016 s názvom Propagácia a marketing knižníc. Hlavným organizátorom podujatia bola v tomto roku Univerzitná knižnica UKF v Nitre. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Krajská knižnica K. Kmeťka, Knižnica Agroinštitútu, š. p. Nitra, v spolupráci s krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Milá povinnosť zorganizovať tohtoročný seminár pripadla práve na našu univerzitnú knižnicu. Seminára sa zúčastnilo celkovo 91 knihovníkov, nielen z nitrianskeho kraja.

Čítať ďalej: Univerzitná...

Predátorské časopisy

V poslednom období sa závratnou rýchlosťou množia prípady vydavateľov, ktorí sa myšlienku otvoreného prístupu k vedeckým výstupom snažia zneužiť vo svoj prospech. Pseudovedecké periodiká alebo celé kolekcie časopisov jedného vydavateľa, prípadne zborníky z vedeckých konferencií sú primárne založené na vyberanie autorských poplatkov a k vytváraniu ziskov. Pre tieto časopisy, zborníky a vydavateľov sa vžil názov „predátorské časopisy alebo predátorské vydavateľstvá“ (scam OA journals).

Čítať ďalej: Predátorské...

Vzdialený prístup k licencovaným e-zdrojom

Dňom 8.12.2015 bol pre študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spustený vzdialený prístup k elektronickým informačných zdrojom.
Systém je v plnej testovacej prevádzke. Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom vyplýva z dlhodobého zámeru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Vrámci prioritnej oblasti IV-2.1 je úlohou knižnice zabezpečiť vzdialený prístup pre používateľov služieb knižnice (prístup do domácich a zahraničných databáz a elektronických periodík)  pre možnosť využívať služby
knižnice z externého prostredia.

Čítať ďalej: Vzdialený prístup...

Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov v letnom semestri

1. Ako správne citovať. Metódy citovania - ISO 690, metóda podľa prvého údaja a dátumu. Databázy NDLTD, Theses, CRZP,
25.02. 2016 od 13.30 - 14.30 hod.
2. Citation Report WOS, Scopus
03.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
3. Výber, kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie
10.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
4. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search (WoS, Scopus)
17.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Práca s databázou Scopus  a vyhľadávacím rozhraním Summon
24.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Portál Web of Knowledge, nástroje a súčasti
31.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.

Čítať ďalej: Výberové školenia...

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook