Moderná akademická knižnica

Knižný fond s voľným výberom

Knižničné fondy UKF tvorí v súčasnej dobe 275 658 knižných jednotiek a 338 titulov predplatených periodík

Začínajú sa tematické diskusné popoludnia

Počas siedmych popoludní sa bude na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre diskutovať s aktívnymi zástupcami mimovládneho i súkromného sektora, občianskych iniciatív, rezortu štátnej ochrany prírody, školstva a aplikovanej vedeckej činnosti. Pozvaní hostia sú bývalí aj súčasní študenti katedry. Realizujú svoje pracovné aktivity v environmentálnej oblasti s cieľom prispieť k efektívnej ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, k zlepšeniu podmienok

Čítať ďalej: Začínajú sa...

Na slovíčko o slove s prof. Evou Tučnou

Dňa 10. marca 2015 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo podujatie, ktoré patrí k tým sviatkom slova, ktoré sa organizujú pri príležitosti životných jubileí významných osobností. Bolo založené nielen na prednese a citovaní textov renomovanej literárnej vedkyne prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc., ale aj na opätovnom recipovaní jej vedeckých súdov a úsudkov v priereze niekoľkých desaťročí, ktoré ako vysokoškolská profesorka a bádateľka venovala otázkam literatúry určenej pre deti a mládež.

Čítať ďalej: Na slovíčko o...

Prerokovanie Dlhodobého zámeru UKF v Nitre

Vedecká rada UKF v Nitre na svojom zasadnutí 5. marca 2015 prerokovala strategický materiál Dlhodobý zámer UKF v Nitre: Aktualizácia na roky 2015-2018. Súčasné vedenie univerzity pokračuje v plnení cieľov formulovaných v Dlhodobom zámere UKF z predchádzajúceho obdobia a rozpracovalo úlohy na najbližšie obdobie, čím je zabezpečená kontinuita rozvoja univerzity. Aktualizácia dlhodobého zámeru nadväzuje na štyri

eshop

Hudba integracie interpretácie

Kalendár udalostí

Žiadna blížiaca sa aktivita!

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

Informácie pre čitateľov

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook