Zmena otváracích hodín Univerzitnej knižnice

Bližšie informácie

Knižný fond s voľným výberom

Knižničné fondy UKF tvorí v súčasnej dobe 275 658 knižných jednotiek a 338 titulov predplatených periodík

Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov v letnom semestri

1. Ako správne citovať. Metódy citovania - ISO 690, metóda podľa prvého údaja a dátumu. Databázy NDLTD, Theses, CRZP,
25.02. 2016 od 13.30 - 14.30 hod.
2. Citation Report WOS, Scopus
03.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
3. Výber, kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie
10.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
4. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search (WoS, Scopus)
17.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Práca s databázou Scopus  a vyhľadávacím rozhraním Summon
24.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Portál Web of Knowledge, nástroje a súčasti
31.03.2016 od 13.30 hod. - 14.30 hod.

Čítať ďalej: Výberové školenia...

Výberové školenia pre pedagógov a doktorandov

1. WOS - pokročilé vyhľadávanie literatúry a jej analýza
01.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
2. Jornal Citation Report 2014
08.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
3. Citation Report WOS
15.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
4. Výber časopisov do WOS - kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie
22.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
5. Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search
29.10.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
6. Práca s databázou Scopus
05.11.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod.
7. Vyhľadávacie rozhranie Summon
12.11.2015 od 13.30 hod. - 14.30 hod. (Fakulta stredoeurópskych štúdií, miestnosť A 112)

Čítať ďalej: Výberové školenia...

Časopis Hudba - integrácie - interpretácie v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis HUDBA – INTEGRÁCIE – INTEPRETÁCIE bol 22. júna 2015 prijatý do databázy ERIH PLUS. Jeho zakladateľom a editorom je doc. Jozef Vereš, CSc., z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Primárnym zámerom, ktorý viedol k vydávaniu tohto periodika, bolo poskytnúť priestor pre uverejňovanie takých prác, ktoré by osvetľovali a usmerňovali orientáciu v nových hudobných paradigmách, hudobno –komunikačných premenách,

Časopis Topics in Linguistics už aj v databáze ERIH PLUS

Medzinárodný vedecký časopis Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre Topics in Linguistics indexovaný v databáze Elsevier – SCOPUS bol 15. apríla 2015 prijatý aj do databázy ERIH PLUS. Časopis Topics in Linguistics (ISSN 1337-7590) je medzinárodný vedecký časopis, ktorý katedra vydáva od roku 2007. Primárne sa orientuje na všeobecnú lingvistiku, analýzu diskurzu, pragmatiku, sociolingvistiku a komparatívnu lingvistiku. Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka.

Čítať ďalej: Časopis Topics in...

Študentská vedecká konferencia 2015

Dňa 15. apríla 2015 sa na Fakulte prírodných vied uskutočnil 1. ročník vedeckého podujatia pre študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia s názvom Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Konferenciu otvoril prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekan Fakulty prírodných vied. Po otvorení nasledovala prezentácia študentských vedeckých prác v 6 sekciách: Biológia, Ekológia a environmentalistika, Fyzika-Chémia, Geografia a regionálny rozvoj, Informatika, Matematika. Študenti predložili svoje práce vo forme vedeckých článkov, ktoré boli posúdené recenzentami.

eshop

Hudba integracie interpretácie

Kalendár udalostí

25
feb
Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Metódy citovania - ISO 690, metóda podľa prvého údaja a dátumu. Databázy NDLTD, Theses, CRZP,

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

Informácie pre čitateľov

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook