Cestovateľské zážitky s profesorom Krnom

Už po druhý krát sme v našej Univerzitnej knižnici mali možnosť „cestovať“ s jedným z priekopníkov slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky, pedagógom, prof. PhDr. Svetozárom Krnom, CSc., z Katedry politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre , s dobrodruhom, ktorý na svojich výpravách hľadá rovnováhu medzi prírodou a civilizáciou.

ČÍTAJTE VIAC

Žiaci počúvali s porozumením

Univerzitná knižnica UKF v Nitre zorganizovala dňa 5. apríla 2018 aktivitu s názvom „(Vy)hranie s textom“. Pani doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. z Katedry pedagogiky PF UKF v spolupráci s univerzitnou knižnicou pripravila pre cvičných učiteľov a žiakov základných škôl interaktívne čítanie s využitím metód a techník tvorivej dramatiky s dôrazom na počúvanie s porozumením.

ČÍTAJTE VIAC

Skončil sa Týždeň slovenských knižníc

Univerzitná knižnica UKF v Nitre sa v dňoch 5.3.2018 - 9.3.2018 zapojila do 19. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc s mottom „Knižnice pre všetkých“. Slávnostné celoslovenské zahájenie TSK sa konalo dňa 5.3.2018 v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Univerzitná knižnica UKF bola jedným zo spoluorganizátorov

ČÍTAJTE VIAC

Študenti UKF v Nitre na Zimnej univerziáde

V dňoch 5. až 9. februára 2018 sa vo Zvolene konala Zimná univerziáda Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastnili aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o najvyššiu slovenskú športovú univerzitnú súťaž, ktorú organizovali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská asociácia

ČÍTAJTE VIAC

Spoločná monografia evidovaná vo WOS

Monografia „Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989“, na ktorej sa autorsky podieľali pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., a doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., bola zaevidovaná v databáze WOS. Monografia bola vydaná vo vydavateľstve Univerzity Palackého

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem