E-zdroje

EBSCO

Databázy EBSCO sa objavili na Slovensku už koncom roku 1999 v rámci projektu eIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct), na ktorom spolupracovala Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave. Viac o projekte - v článku Ľubice Koskovej a Márie Kollárovej - Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku

Od roku 2000 sa na financovaní databázy EBSCO na Slovensku pre slovenské knižnice spolupodieľali Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica zo Štátneho fondu zdravia (Ministerstvo zdravotníctva SR), Ministerstvo kultúry SR (Štátny fond Pro Slovakia, Univerzitná knižnica v Bratislave) a Slovenská národná knižnica v Martine

Od roku 2003 na základe zmluvy so spoločnosťou EBSCO Publishing financuje databázy EBSCO len Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice (od 1. marca 2008 nová licenčná zmluva s rozšírením elektronických informačných zdrojov).

Prístup k týmto databázam majú všetky typy nekomerčných knižníc – akademické, vedecké, lekárske, verejné, národná a parlamentná, knižnice ministerstiev, nevládne organizácie, ktoré poskytujú služby verejnosti. V súčasnosti je registrovaných a plne aktívnych 153 slovenských knižníc.

EBSCO DATABÁZY 

Momentálne sú v rámci národnej licencie EBSCO sprístupnené viaceré databázy so širokým i špecifickým záberom.

Prístup do EBSCO databáz:  EBSCO prístup k databázam SNK alebo cez vzdialený prístup do EIZ.

Academic Search Complete (ASC) -najväčšia svetová multidisciplinárna databázas viac ako 8 500 plnotextovými časopismy, z čoho 7 3000 časopisov je recenzovaných. Články sú spracované retrospektívne až do roku 1887. Plné texty článkov sú buď vo formáte PDF aleho HTML. Zameranie databázy: oblasť humanitných, spoločenských a prírodných vied

Business Source Premier (BSP) - najpoužívanejšia priemyselno-obchodná databáza poskytujúca plné texty z viac ako 2 300 časopisov, vrátane plných textov z takmer 1 1000  recenzovaných časopisov. Taktiež sú tu plné texty článkov spätne až do roku 1886 ako aj citácie odkazov od roku 1998.Zameranie: všetky disciplíny obchodu vrátane marketingu, manažmentu, MIS, POM, účtovníctva, financií a ekonomiky. Databáza je denne aktualizovaná.

Humanities International Complete, ktorá obsahuje viac ako 2000 časopisov a 2 milióny záznamov, pričom 730 časopisov sa nachádza v plnom texte. Táto databáza spĺňa základné kritéria pre potreby vedeckých pracovníkov, študentov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku humanitných vie

Health Source – Consumer Edition (HS-CE) 
- je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa. Je dostupná v knižniciach na celom svete, poskytujúca informácie o mnohých témach z oblasti zdravotníctva, vrátane lekárskych vied, stravovania, starostlivosti o deti, lekárskej starostlivosti o športovcov a o všeobecnej starostlivosti o zdravie. Databáza ponúka prístup takmer 80 plnotextovým zdravotníckym časopisom.

Health Source: Nursing/Academic Edition (HS:N/AE) - obsahuje 550 plnotextových časopisov a je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa

MEDLINE with Full Text - poskytuje autoritatívne informácie z oblasti medicíny, ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, zubného lekárstva, zdravotného systému a veteriny. Plné texty sú z viac ako 1 470 indexovaných časopisov. Viac ako 558 z nich nie je možné nájsť v žiadnej inej databáze

Master File Premier (MFP) - je navrhnutá hlavne pre verejné knižnice, je to multidisciplinárna databáza poskytujúca plné texty z takmer 1 700 periodík spätne až do roku 1975. Zahŕňa virtuálne každú predmetovú oblasť verejného záujmu. Obsahuje plné texty približne 500 referenčných prác a viac ako 164 000 primárnych zdrojových dokumentov, taktiež tu je možné nájsť aj obrazovú zbierku 592 000 fotografií, máp a ďalších obrazových materiálov. Databáza je aktualizovaná denne

Newspaper Source (NS) - poskytuje plné texty z viac ako štyridsiatich amerických a iných zahraničných novín. Databáza obsahuje vybrané plné texty z 389 regionálnych amerických novín. Okrem toho sú tu prepisy televíznych a rozhlasových správ

GreenFILE  - ponúka dobre vyhľadávateľné informácie z oblasti environmentalistiky. Obsahuje zbierku vedeckých, vládnych dokumentov, taktiež tituly z oblasti verejného záujmu vrátane obsahov ma tému globálne hrozby, zelené stavby, znečistenie, udržateľné poľnohospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, recyklácia a mnohé ďalšie. Databáza poskytuje indexy a abstrakty k viac ako 384 000 záznamom ako aj otvorený prístup k plným textom z viac ako 4 700 záznamov

ERIC (Education Resource Information Center/Informačné centrum zdrojov vzdelávania) - obsahuje viac ako 1,3 milióna záznamov a odkazov k 323 000 plnotextovým dokumentom spätne do roku 1966 z oblasti výchovy a vzdelávania. Databáza je voľne dostupná aj s plnými textami dokumentov.

LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) - obsahuje indexy (registre) vybraných časopisov  plus knihy a vedecké štúdie. Časopisy sú z oblasti knihovníctva, klasifikácie, katalogizácie,  informačného manažmentu a mnoho ďalších. Databáza je rozšírená spätne až do roku 1960  

AGRICOLA obsahuje bibliografické záznamy z Národnej poľnohospodárskej knižnice Úradu Spojených štátov. Záznamy sú spracované spätne od roku 1970. Je možné tu nájsť aj citácie, takmer 4,8 milióna, ktoré pochádzajú z článkov časopisov, monografií, patentov, softvéru, audiovizuálnych materiálov a technických správ súvisiacich s poľnohospodárstvom. 

RILM Abstracts of Music Literature - len pre členov národnej skupiny IAML

Softvér pre vyhľadávanie v databázach EBSCO sa neustále obnovuje, pričom sa využívajú poznatky jednotlivých užívateľov, na zlepšenie, zjednodušenie a zefektívnenie práce.

ODPORÚČAME

Niečo viac o EBSCO Publishing nájdete v článku od Jennifer Caroll a Katy Ginanni.

Summon

Vzdialený prístup CVTI

Registrácia na vzdialený prístup

platená služba CVTI SR (ročný poplatok 2 €)
licencované databázy: WOS, Scopus, CCC...

Kontaktné informácie

Univerzitná knižnica UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106

e-mail: lib@ukf.sk 

ISIL SK-4KADAA00289

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

 

logo spytajte sa kniznice

Facebook

ico-facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon