Rok 2019

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Advanced Topics in Psychology
Romanová, Martina; ISBN 978-80-558-1457-5 ..
2,86€
Bez dane: 2,60€
Biológia stresu rastlín
Piršelová, Beáta - Mészároš, Patrik; ISBN 978-80-558-1376-9; p.č.214011 ..
2,53€
Bez dane: 2,30€
Chotín VII. Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku
Romsauer, Peter - Hečková, Janka - Repka, Dominik; ISBN 978-80-558-1403-2; p.č.214009 ..
27,50€
Bez dane: 25,00€
English for Slovak Traditional Culture
Záhumenská, Lucia; ISBN 978-80-558-1485-8; p.č. 214053 ..
18,48€
Bez dane: 16,80€
Essentials of English Lexicology
Gajdáčová-Veselá, Katerina;ISBN 978-80-558-1440-7; p.č.214013 ..
6,38€
Bez dane: 5,80€
Kariérové rozhodovanie adolescentov:Osobnostné a emočné aspekty ťažkostí a stratégií kariérového rozhodovania
Pilárik, Ľubor; ISBN 978-80-558-1375-2; p.č.213997 ..
5,17€
Bez dane: 4,70€
Konzekutívne tlmočenie
Vieriková, Lucia - Pulčár, Vlastimil; ISBN 978-80-558-1410-0; p.č.214010 ..
5,17€
Bez dane: 4,70€
Krajina - edukačný pohľad / Landscape - educational view
Récka, Adriana a kol.; ISBN 978-80-558-1464-3; p.č. 214076 ..
5,83€
Bez dane: 5,30€
Litikon 1/2019
red.Teplan, Dušan; ISSN 2453-8507; p.č.214019 ..
6,60€
Bez dane: 6,00€
Litikon 2/2019
red.Teplan, Dušan; ISSN 2453-8507; p.č.214043 ..
6,60€
Bez dane: 6,00€
Ošetrovateľská starostlivosť o rizikové a ohrozené skupiny v komunitnom ošetrovateľstve
Pavelová, Ľuboslava; ISBN 978-80-558-1452-0; p.č.214022 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
Pedagogická prax - nástroj skvalitňovania vzdelávania učiteľov
Kramáreková, Hilda - Szíjjártóová, Katarína a kol.; ISBN 978-80-558-1443-8;p.č.214008 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
Philosophica Critica 1/2019
Sťahel, Richard (šefred.); ISSN 1339-8970; p.č.214018 ..
2,20€
Bez dane: 2,00€
Philosophica Critica 2/2019
Mitterpach, Klement (šefred.); ISSN 1339-8970; p.č.214044 ..
2,20€
Bez dane: 2,00€
Postpenitenciárna starostlivosť v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb
Vanková, Katarína; ISBN 978-80-558-1453-7; p.č. 214024 ..
3,47€
Bez dane: 3,15€
Religiozita mládeže v procese premien
Štefaňak, Ondrej; ISBN 978-80-558-1417-9;p.č.214017 ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní psychológie
Tomšik, Robert; ISBN 978-80-558-1386-8; p.č.214015 ..
6,38€
Bez dane: 5,80€
Selected Topics in Childrenś and Juvenile Literature
Štefančíková, Ivana; ISBN 978-80-7435-754-1; p.č.214026 ..
6,05€
Bez dane: 5,50€
Sociálna prevencia
Rác, Ivan; ISBN 978-80-558-1442-1; p.č.214023 ..
1,76€
Bez dane: 1,60€
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela II.
Gažíková, Elena; ISBN 978-80-558-1476-6; p.č.214028 ..
3,47€
Bez dane: 3,15€
Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku IV.diel (CD)
Tirpák, Ján; ISBN 978-80-558-1450-6; p.č.214039 ..
1,76€
Bez dane: 1,60€
Studia Historica Nitriensia - Supplementum 2
kol.; ISSN 1338-7219; p.č.214021 ..
23,10€
Bez dane: 21,00€
Studia Historica Nitriensia 2019/1
kol.; ISSN 1338-7219; p.č.214020 ..
9,24€
Bez dane: 8,40€
Studia Historica Nitriensia 2019/2
kol.; ISSN 1338-7219; p.č.214042 ..
9,24€
Bez dane: 8,40€
Syndróm vyhorenia v kontexte činností pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Gažíková, Elena; ISBN 978-80-558-1420-9; p.č.214012 ..
2,53€
Bez dane: 2,30€
Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie
Tomšik, Robert; ISBN 978-80-558-1385-1; p.č.214014 ..
6,38€
Bez dane: 5,80€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023