Rok 2015

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
,,3v1" Teória - cvičenia - evaluácia (Vzdelávací a výskumný materiál k predmetu: kultúrna a sociálna antropológia)
Lehoczká, Lýdia; ISBN 978-80-558-0875-8; p.č. 213877 ..
5,23€
Bez dane: 4,75€
Art Communication & Popculture 2015/1
Malíček, Juraj (šéfred.); ISSN 1339-9284; p.č.213839 ..
5,50€
Bez dane: 5,00€
Art Communication & Popculture 2015/2
Malíček, Juraj (šéfred.); ISSN 1339-9284; p.č.213878 ..
5,45€
Bez dane: 4,95€
Breznianske nárečia a spisovný jazyk
Bánik, Tomáš; ISBN 978-80-558-0900-7; p.č.213873 ..
8,75€
Bez dane: 7,95€
Čas a priestor v eposoch Jána Hollého
Zajíčková, Martina; ISBN 978-80-558-0853-6; p.č.213865 ..
7,15€
Bez dane: 6,50€
Cestovný ruch mesta Topoľčany - minulosť, prítomnosť, budúcnosť
Kramáreková, Hilda - Krajčík, Milan; ISBN 978-80-558-0890-1; p.č.213888 ..
2,26€
Bez dane: 2,05€
Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. - 16. storočí
Glejtek, Miroslav - Labanc, Peter; ISBN 978-80-558-0905-2; p.č.213876 ..
6,93€
Bez dane: 6,30€
Hodnotenie vybraných aspektov životného štýlu vysokoškolákov
Juríková, Tünde a kol.; ISBN 978-80-558-0930-4; p.č.213885 ..
3,03€
Bez dane: 2,75€
Humifikácia na neovulkanitoch Kremnických a Štiavnických vrchov
Hudec, Michal - Feszterová, Melánia; ISBN 978-80-558-0866-6; p.č.213887 ..
5,06€
Bez dane: 4,60€
Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku
Borzová, Zuzana; ISBN 978-80-558-0811-6; p.č.213857 ..
5,83€
Bez dane: 5,30€
K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku
Žeňuch, Peter; ISBN 978-80-558-0740-9; p.č. 213847 ..
11,55€
Bez dane: 10,50€
K dejinám kultúry Blízkeho východu
Al-Absi, Marvan - Al-Absiová, Eva; ISBN 978-80-558-0419-4; p.č.213852 ..
2,86€
Bez dane: 2,60€
Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku
Lenovský, Ladislav; ISBN 978-80-558-0809-3; p.č. 213856 ..
20,57€
Bez dane: 18,70€
Kultúrne dedičstvo a kultúrny cestovný ruch
Dubská, Michala; ISBN 978-80-558-0886-4; p.č.213874 ..
2,75€
Bez dane: 2,50€
Lexika súčasného ruského jazyka 4
Gallo, Ján - Sokolová, Jana; ISBN 978-80-558-0760-7; p.č.213835 ..
5,78€
Bez dane: 5,25€
Lexika súčasného ruského jazyka 5: Kultúra - šport - vzdelávanie
Gallo, Ján - Pulčár, Vlastimil - Vieriková, Lucia; ISBN 978-80-558-0970-0;p.č.213890 ..
14,30€
Bez dane: 13,00€
Ľudovít Štúr. Jazykovedné dielo
Kralčák, Ľudovít; ISBN 978-80-558-0842-0; p.č.213860 ..
8,69€
Bez dane: 7,90€
Metóda tvorby nových biologických materiálov pšenice letnej
Hraška, Štefan - Lengyelová, Libuša; ISBN 978-80-558-0751-5; p.č.213884 ..
1,76€
Bez dane: 1,60€
Multiaspektová analýza dĺžky nemeckých samohlások a ich didaktická reflexia
Molnárová, Andrea - Chebenová, Viera; ISBN 978-80-558-0831-4; p.č.213849 ..
11,55€
Bez dane: 10,50€
Názory vysokoškolákov a cvičných učiteľov na kvalitu pedagogickej praxe počas štúdia
Boďová, Jaroslava - Šimonek, Jaromír; ISBN 978-80-558-0824-6; p.č. 213851 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života
Selická,Denisa; ISBN 978-80-558-0934-2; p.č.213881 ..
3,63€
Bez dane: 3,30€
Odraz historických udalostí staršej doby laténskej v hrobovej výbave na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline
Repka, Dominik; ISBN 978-80-558-0804-8; p.č.213853 ..
6,71€
Bez dane: 6,10€
Osamelosť a zmysel života v adolescencii
Müller de Morais, Marianna; ISBN 978-80-558-0782-9; p.č.213845 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
Philosophica Critica 2/2015
Sťahel, Richard (šefred.); ISSN 1339-8970; p.č.213879 ..
2,20€
Bez dane: 2,00€
Podstatné súvislosti etickej výchovy
Lomnický, Igor; ISBN 978-80-558-0810-9; p.č.213848 ..
4,07€
Bez dane: 3,70€
Potreba štruktúry vo vzťahu k matematickým kompetenciám budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie
Švecová, Valéria; ISBN 978-80-558-0872-7; p.č.213924 ..
1,10€
Bez dane: 1,00€
RESpublika. Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti
Chlebcová Hečková, Andrea; ISBN 978-80-558-0961-8; p.č.213883 ..
7,21€
Bez dane: 6,55€
Semiotika presahov (CD)
Plesník, Ľubomír a kol.; ISBN 978-80-558-0746-1; p.č.213844 ..
3,85€
Bez dane: 3,50€
Short Stories in English II
Kiššová, Mária - Klimková, Simona - Čechová, Natália; ISBN 978-80-558-0878-9; p.č.213872 ..
5,45€
Bez dane: 4,95€
Slovacchia Contesti del patrimonio culturale e del turismo
Lenovský, Ladislav - Lukáčová, Martina; ISBN 978-80-558-0803-1; p.č. 213858 ..
15,84€
Bez dane: 14,40€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023