Rok 2014

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Analýzy a výskum v marketingovej komunikácii 2
Kapusta, Györgyi a kol.; ISBN 978-80-558-0625-9; p.č.213838 ..
17,33€
Bez dane: 15,75€
Dejiny muzikálu II. Zlatý vek muzikálu: od Oklahomy!po Evitu
Oravec, Peter; ISBN 978-80-558-0707-2; p.č.213832 ..
4,51€
Bez dane: 4,10€
Didaktika etickej výchovy
Hollá, Katarína; ISBN 978-80-558-0684-6; p.č.213821 ..
3,85€
Bez dane: 3,50€
Finančná matematika
Urbaníková, Marta - Maroš, Milan; ISBN 978-80-558-0580-1; p.č.213781 ..
2,20€
Bez dane: 2,00€
Hudobná výchova na Slovensku po roku 1989
Kupková, Janka; ISBN 978-80-558-0700-3; p.č.213820 ..
5,78€
Bez dane: 5,25€
Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi
Weiss, Ervín; ISBN 978-80-558-0563-4; p.č.213814 ..
3,14€
Bez dane: 2,85€
Jazyk novinových titulkov. Volume II
Burcl, Pavol; ISBN 978-80-558-0588-7; p.č.213815 ..
3,14€
Bez dane: 2,85€
Kovové materiály
Štubňa, Igor - Ondruška, Ján; ISBN 978-80-558-0579-5; p.č.213778 ..
2,92€
Bez dane: 2,65€
Kultúrna politika Európskej únie
Pavlíková, Barbara - Zima, Roman; ISBN 978-80-558-0603-7; p.č.213790 ..
4,07€
Bez dane: 3,70€
Mapovanie nelegálnych skládok odpadov ( Metodická príručka)
Pucherová, Zuzana - Mišovičová, Regína - Vanková, Viera; ISBN 978-80-558-0605-1; p.č.213788 ..
1,93€
Bez dane: 1,75€
Modelovanie a simulácia spojitých dynamických systémov
Koprda, Štefan; ISBN 978-80-558-0581-8; p.č. 213787 ..
5,67€
Bez dane: 5,15€
Monitorovanie a riadenie procesov v prostredí LabVIEW
Koprda, Štefan - Balogh, Zoltán - Turčáni, Milan; ISBN 978-80-558-0620-4; p.č.213810 ..
5,50€
Bez dane: 5,00€
Multimedia in TEFL (CD)
Vesela, Katerina a kol.; ISBN 978-80-558-0721-8; p.č.213837 ..
6,82€
Bez dane: 6,20€
Nové smery vo výžive a v životnom štýle ľudí
Juríková, Tünde - Viczayová, Ildikó a kol.; ISBN 978-80-558-0629-7; p.č.213809 ..
8,25€
Bez dane: 7,50€
O interpretácii umeleckého textu 27. Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež
Režná, Miroslava - Zeleňáková, Hana (zost.); ISBN 978-80-558-0715-7; p.č.213830 ..
6,93€
Bez dane: 6,30€
Povodňová hrozba a povodňové riziko na príklade povodia Vyčomy
Vojtek, Matej; ISBN 978-80-558-0630-3; p.č.213886 ..
17,93€
Bez dane: 16,30€
Prírodné a kombinované dedičstvo UNESCO v Európe a na Slovensku
Žabenský, Marián; ISBN 978-80-558-0546-7; p.č.213801 ..
6,77€
Bez dane: 6,15€
Psychológia tvorivosti v rôznych kontextoch
Čavojová, Vladimíra - Tabačková, Klaudia; ISBN 978-80-558-0732-4; p.č.213850 ..
12,71€
Bez dane: 11,55€
Rizikové správanie detí v detských domovoch
Gažiková, Elena; ISBN 978-80-558-0686-0; p.č.213824 ..
9,24€
Bez dane: 8,40€
Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii
Tučná, Eva - Vitézová, Eva; ISBN 978-80-558-0559-7; p.č.213806 ..
7,98€
Bez dane: 7,25€
Rozvoj profesijných zručností odborných pracovníkov a študentov sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb
Minarovičová, Katarína - Kovaľová, Mária; ISBN 978-80-558-0685-3; p.č.213823 ..
5,23€
Bez dane: 4,75€
Sebariadenie a jeho genderové špecifiká
Čerešník, Michal; ISBN 978-80-558-0602-0; p.č.213774 ..
5,78€
Bez dane: 5,25€
Slovakija - kulturnoe nasledie i turizm
Lenovský, Ladislav - Korina, Natália; ISBN 978-80-558-0524-5; p.č.213802 ..
19,03€
Bez dane: 17,30€
Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Gallik, Ján; ISBN 978-80-558-0430-9 ..
6,60€
Bez dane: 6,00€
Studi italo - slovacchi 1/2014
Koprda, Pavol (edit.); ISSN 1338-6778; p.č.213817 ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Studi italo - slovacchi 2/2014
Koprda, Pavol (red); ISSN 1338-6778; p.č.213831 ..
3,85€
Bez dane: 3,50€
Studia Historica Nitriensia 2014 č.1
kol.; ISSN1338-7219; p.č.213818 ..
7,54€
Bez dane: 6,85€
Studia Historica Nitriensia 2014/2
kol.; ISSN 1338-7219; p.č.213842 ..
9,24€
Bez dane: 8,40€
Turisztikai szövebňggyűjtemény
Aubert, Antal - Csapó, János; ISBN 978-80-558-0647-1; p.č.213819 ..
8,09€
Bez dane: 7,35€
Vybrané etické problémy v biológii
Hraška, Štefan - Hrašková, Mariana; ISBN 978-80-558-0505-4; p.č.213825 ..
5,12€
Bez dane: 4,65€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023