Rok 2012

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
(Ko)médiá
Fichnová, K. a kol.; ISBN 978-80-558-0191-9; p.č.213754 ..
15,62€
Bez dane: 14,20€
Academic English for PhD Students
Michelčíková, Lenka a kol.; ISBN 978-80-558-0174-2; p.č.213727 ..
4,51€
Bez dane: 4,10€
Ako si udržať kondíciu a vytvarovať postavu
Halmová, Nora; ISBN 978-80-558-0061-5; p.č.213869 ..
8,09€
Bez dane: 7,35€
Ako sme si hľadali domov...Adaptácia migrantov z Kysúc v Radošinskej doline v 2.polovici 20.storočia
Kontriková - Šusteková, Ivana; ISBN 978-80-558-0189-6; p.č.213728 ..
11,77€
Bez dane: 10,70€
Anthologie de la littérature francaise (XII - XVIII siécles)
Zábojníková, Hviezdoslava; ISBN 978-80-558-0102-5; p.č.212708 ..
7,04€
Bez dane: 6,40€
Aplikácia strategického riadenia v podmienkach vybraných slovenských podnikov
Džupina, Milan; ISBN 978-80-558-0138-4; p.č.213749 ..
11,88€
Bez dane: 10,80€
Archeobotanika doby bronzovej na Slovensku
Hajnalová, Mária; ISBN 978-80-8094-949-5; p.č.212686 ..
22,00€
Bez dane: 20,00€
Chudoba na príklade Nitrianskeho kraja
Veselovský, Ján; ISBN 978-80-558-0056-1; p.č.212683 ..
11,44€
Bez dane: 10,40€
Čítanie s porozumením v základnej škole s menšinovým jazykom (s vyučovacím jazykom maďarským)
Alabánová, Mária; ISBN 978-80-558-0203-9; p.č.213726 ..
6,27€
Bez dane: 5,70€
Človek v čase a priestore (Rozhovory o človeku a prírode IX.)
Ružička, Milan; ISBN 978-80-558-0107-0; p.č.212693 ..
2,89€
Bez dane: 2,63€
Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra
Hetényi, Martin - Ivanič, Peter; ISBN 978-80-558-0060-8; p.č.213733 ..
14,99€
Bez dane: 13,63€
Dejiny muzikálu I.
Oravec, Peter; ISBN 978-80-558-0209-1; p.č.213724 ..
7,43€
Bez dane: 6,75€
Európska únia po Lisabone
Brhlíková, Radoslava; ISBN 978-80-558-0172-8; p.č.213731 ..
4,07€
Bez dane: 3,70€
Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra v rokoch 1992-2010
Trembošová, Miroslava; ISBN 978-80-558-0105-6; p.č.213722 ..
16,17€
Bez dane: 14,70€
Geografické štúdie 15, 1/2011
ISSN 1337-9445; p.č.212698 ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Geografické štúdie 15, 2/2011
ISSN 1337-9445; p.č.212699 ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Geometria IV. Kružnicová inverzia
Šedivý, Ondrej - Vallo, Dušan; ISBN 978-80-558-0059-2; p.č.212684 ..
3,74€
Bez dane: 3,40€
Giacomo Leopardi: korene básnickej tvorby
Rusnáková, Natália; ISBN 978-80-558-0129-2; p.č. 212715 ..
8,91€
Bez dane: 8,10€
Index odbornosti 2012
Zost.: Mesárošová, Jozefína; ISBN 978-80-558-0151-3; p.č.213941 ..
6,60€
Bez dane: 6,00€
Interkultúrne dimenzie prekladu
Ciprianová, Elena - Mačura, Martin - Vančo, Michal; ISBN 978-80-558-0095-0; o.č.212707 ..
7,54€
Bez dane: 6,85€
Intertextuálne a intermediálne interpretácie
Žilková, Marta; ISBN 978-80-558-0109-4; p.č.212709 ..
15,02€
Bez dane: 13,65€
Kapitoly z recepčnej poetiky
Plesník, Ľubomír; ISBN 978-80-558-0185-8; p.č. 213840 ..
2,70€
Bez dane: 2,45€
Kresťanská mystika vo filozofii európskeho stredoveku
Skačan, Juraj; ISBN 978-80-8094-981-5; p.č.212717 ..
14,19€
Bez dane: 12,90€
Kultúrne tradície Blízkeho východu
Al-Absi, Marwan; ISBN 978-80-558-0188-9; p.č.213730 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
La inteligencia y los artefactos. Un enfoque semiótico
Lampis, Mirko; ISBN 978-80-558-0074-5; p.č.213752 ..
9,13€
Bez dane: 8,30€
Landeskunde der Slowakei
Molnárová, Andrea - Záhumenská, Lucia - Šusteková, Ivana; ISBN 978-80-558-0124-7; p.č.212713 ..
22,00€
Bez dane: 20,00€
Medzi úvahou a úžasom ( K poetike básnickej tvorby Erika Jakuba Grocha)
Pariláková, Eva; ISBN 978-80-558-0219-0; p.č.213735 ..
8,80€
Bez dane: 8,00€
Možnosti etickej výchovy v problematike agresívneho správania žiakov v školskom prostredí
Bartalová, Jana; ISBN 978-80-558-0137-7; p.č.212716 ..
6,82€
Bez dane: 6,20€
Neverbálna komunikácia vo svetle konzekutívneho tlmočenia
Welnitzová, Katarína; ISBN 978-80-558-0077-6; p.č.213725 ..
5,67€
Bez dane: 5,15€
Odborný preklad v kontexte dištančného vzdelávania
Wrede, Oľga; ISBN 978-80-558-0052-3; p.č.212703 ..
14,19€
Bez dane: 12,90€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023