Rok 2010

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Cantus Catholici v interpretácii
Lauková, Silvia; ISBN 978-80-8094-521-3   ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Distribution and biology of Muridae family (Rodentia) in Slovakia
Baláž, Ivan - Ambros, Michal; ISBN 978-80-8094-724-8; p.č.210613   ..
3,74€
Bez dane: 3,40€
Filozofický koncept cnosti v gréckej klasickej filozofii
Predanocyová, Ľubica; ISBN 978-80-8094-714-9; p.č.211624   ..
3,47€
Bez dane: 3,15€
Fyzika a etika IV. Veda, človek, príroda - tvorba, dilemy,riziká
Jančovičová, Miroslava (edit.); ISBN 978-80-8094-700-2; p.č.210610   ..
16,17€
Bez dane: 14,70€
Fyzika pre biológov
Štubňa, Igor - Vozárová, Vlasta; ISBN 978-80-8094-683-8   ..
3,85€
Bez dane: 3,50€
Gemologický spravodajca 1-2/2010
Schlarmannová, Janka - Illášová, Ľudmila; ISSN 1337-6136; p.č.210615   ..
1,65€
Bez dane: 1,50€
Gemologický spravodajca 3/2010
kol.; ISSN 1337-6136; p.č. 210618   ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Interpretácia divadelného diela
Inštitorisová, Dagmar; ISBN 978-80-8094-432-2;   ..
7,08€
Bez dane: 6,44€
Metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov III
Kašiarová, Slavomíra-Feszterová, Melánia; ISBN 978-80-8094-709-5; p.č.210605   ..
5,75€
Bez dane: 5,23€
Kol.; ISBN 80-8050-984-0; p.č.210616 ..
1,16€
Bez dane: 1,05€
Náčrt vzniku a vývoja vesmíru, zeme a života
Marenčík, Alojz-Boleček, Peter; ISBN 978-80-8094-116-1; p.č.210611   ..
2,86€
Bez dane: 2,60€
Obecný majetok - nástroj rozvoja obcí
Papcunová, Viera; ISBN 978-80-8094-729-3; p.č.210614   ..
2,97€
Bez dane: 2,70€
Rozhovory o človeku a prírode VI
Ružička, Milan; ISBN 978-80-8094-673-9   ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Rozhovory o človeku a prírode VII
Ružička, Milan; ISBN 978-80-8094-779-8; p.č.210619   ..
1,76€
Bez dane: 1,60€
Somatický nukleárny transfer
Petrovičová, Ida; ISBN 978-80-8094-711-8; p.č.210608   ..
3,22€
Bez dane: 2,93€
Stimuly kresťanskej kultúry
Liba, Peter (editor); ISBN 978-80-8094-791-0; p.č.211629 ..
5,78€
Bez dane: 5,25€
Textológia
Antošová, Marcela; ISBN 978-80-8094-694-4; p.č.212673 ..
5,78€
Bez dane: 5,25€
Vizuálna kvalita krajiny
Rózová, Zdenka-Petluš, Peter-Mikulová, Erika-Vanková, Viera-Korčušková, Lucia; ISBN 978-80-8094-707-..
11,55€
Bez dane: 10,50€
Základy neeuklidovskej geometrie - Lobačevského planimetria
Vallo, Dušan - Šedivý, Ondrej; ISBN 978-80-8094-803-0; p.č.211626 ..
2,31€
Bez dane: 2,10€
Zbierka úloh z matematickej analýzy
Varga, Marek; ISBN 978-80-8094-712-5; p.č.210604 ..
4,21€
Bez dane: 3,83€
Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie.Židia v uhorských tavernikálnych mestách Bratislava, Šoproň a Trnava na prelome stredoveku a novoveku
Tandlich, Tomáš; ISBN 978-80-8094-739-2; p.č.211623   ..
3,47€
Bez dane: 3,15€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023