Rok 2008

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
Amosphéres
Marková, Viera; ISBN 978-80-8094-311-0; p.č.208502 ..
4,02€
Bez dane: 3,65€
Asistent učiteľa v procese primárneho vzdelávania rómskych žiakov
Klein,Vladimír; ISBN 978-80-8094-348-6 ..
3,47€
Bez dane: 3,15€
Butín.Kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte
Čukan, Jaroslav a kol.; ISBN 978-80-8094-323-3 ..
5,94€
Bez dane: 5,40€
Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo
Lenovský,Ladislav a kol.; ISBN 978-80-8094-229-8 ..
3,07€
Bez dane: 2,79€
Fyzika a etika II. Zodpovednosť vo vede
Macho, Marián (edit.);ISBN 978-80-8094-312-7 ..
7,80€
Bez dane: 7,09€
Gemologický spravodajca 3/2008
kol.; ISSN1337-6136; p.č.209539 ..
1,65€
Bez dane: 1,50€
Gemologický spravodajca 4/2008
kol.; ISSN1337-6136; p.č.209540 ..
1,65€
Bez dane: 1,50€
Hudba, integrácie, interpretácie 11
Vereš, Jozef (edit.); ISBN 978-80-8094-199-4 ..
9,02€
Bez dane: 8,20€
K dejinám masmediálnej kultúry v Sýrii
AL-absi, Marwan; ISBN 978-80-8094-367-7 ..
3,64€
Bez dane: 3,31€
K starším dejinám arabskej kultúry
Al-Absi, Marwan; ISBN 978-80-8094-321-9; p.č.208511   ..
3,80€
Bez dane: 3,45€
Kultúrne tradície Slovákov v oblasti Bakonského lesa
Šusteková, Ivana a kol.; ISBN 978-80-8094-230-4 ..
3,09€
Bez dane: 2,81€
Kvalita životného prostredia a environmentálny monitoring v Slovenskej republike
Pucherová, Zuzana; ISBN 978-80-8094-193-2 ..
2,88€
Bez dane: 2,62€
Mestská kniha Banskej Štiavnice (1486-1575) Fonematicko-grafematická analýza
Kretterová, Ľudmila; ISBN 978-80-8094-452-0 ..
1,77€
Bez dane: 1,61€
Multikultúrna výchova a Rómovia
Klein, Vladimír; ISBN 978-80-8094-333-2; p.č.208501 ..
7,67€
Bez dane: 6,97€
Multimédiá a vyučovanie francúzskeho jazyka
Švarbová, Eva; ISBN 978-80-8094-451-3 ..
2,18€
Bez dane: 1,98€
Od sugestívnej deformácie mimetického obrazu sveta k bezpredmetnosti
Jakubovská, Viera; ISBN 978-80-8094-318-9 ..
2,27€
Bez dane: 2,06€
Podomoví obchodníci z Kysúc
Šusteková, Ivana; ISBN 978-80-8094-322-6 ..
3,41€
Bez dane: 3,10€
Praktická estetika (2 x CD, texty + príloha)
Žilková, Marta a kol.; ISBN 80-8050-500-4 ..
5,76€
Bez dane: 5,24€
Právo na slobodu svedomia
Korený, Peter; ISBN 978-80-8094-315-8 ..
4,00€
Bez dane: 3,64€
Priestor pre integritu Rómov
Lehoczká,L.-Haburajová,Ilavská,L.; ISBN 978-80-8094-406-3 ..
3,84€
Bez dane: 3,49€
Rómska rodina v kontexte metód sociálnej práce
Selická, Denisa; ISBN 978-80-8094-453-7 ..
4,62€
Bez dane: 4,20€
Somatický rast a vývin v období puberty a adolescencie
Matejovičová, Barbora - Balla, Štefan - Nagyová, Soňa; ISBN 978-80-8094-405-6; p.č.209558 ..
6,33€
Bez dane: 5,75€
Sprievodca sociálneho pracovníka I.Rodina a deti
Kasanová,Anna; ISBN 978-80-8094-277-9 ..
14,56€
Bez dane: 13,24€
Sprievodca sociálneho pracovníka II.Seniori a samospráva
Kasanova,Anna; ISBN 978-80-8094-254-0 ..
5,76€
Bez dane: 5,24€
Tradičné zamestnania Slovákov na Dolnej zemi
Šusteková,Ivana; ISBN 978-963-87342-7-3 ..
4,42€
Bez dane: 4,02€
Učebnica chirurgie pre záchranárov
Kolektív autorov; ISBN 978-80-8094-356-1 ..
7,67€
Bez dane: 6,97€
Vybrané kapitoly z matematiky
Lukáčová, Danka - Bánesz, Gabriel ..
4,60€
Bez dane: 4,18€
Vybrané kapitoly z technickej mechaniky - statika
Bánesz, Gabriel - Lukáčová, Danka; ISBN 978-80-8094-299-1 ..
4,60€
Bez dane: 4,18€
Vybrané kapitoly zo správneho práva
Vondráková,E.-Galbavý,Ľ.; ISBN 978-80-8094-391-2 ..
5,76€
Bez dane: 5,24€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023