Rok 2007

Zobraziť: zoznam / mriežka
Zobraziť:
Zoradiť podľa:
(Ko)médiá
Fichnová, Katarína (edit.); ISBN 978-80-8094-213-7 ..
7,23€
Bez dane: 6,57€
Acta facultatis Pedagogicae Nitriensis UKP Physical Education and Sport. Vol.4, No.1
Šimonek, Jaromír (edit.); ISBN 978-80-8094-238-0 ..
1,94€
Bez dane: 1,76€
Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s rómskymi žiakmi
Klein, V. (edit.) - Fabiánová, V.(edit.); ISBN 978-80-8094-119-2; p.č.207446 ..
6,14€
Bez dane: 5,58€
Arabská káva v kultúre beduínov
Al-Absi, Marwan; ISBN 978-80-8094-214-4 ..
5,01€
Bez dane: 4,55€
Aspekty diferenciácie v edukácii nadaných žiakov
Duchovičová, Jana; ISBN 978-80-8094-099-7 ..
7,67€
Bez dane: 6,97€
Čistota srdca
Diatka, Cyril (edit.) - Králik, Roman (edit.); ISBN 978-80-8094-195-6 ..
7,08€
Bez dane: 6,44€
Dejiny ideí európskeho zjednotenia I.
Szentandrási,T. ; ISBN 978-80-8094-183-3 ..
5,01€
Bez dane: 4,55€
Dostojevskij a dnešok
Muránska, Natália (edit.); ISBN978-80-8094-107-9 ..
7,08€
Bez dane: 6,44€
Filozofia hodnôt v 19.storočí
Kondrla, P.; ISBN 80-8094-027-4 ..
2,96€
Bez dane: 2,69€
Fyzika a etika
Korený, Peter (edit.); ISBN 978-80-8094-097-3 ..
7,85€
Bez dane: 7,14€
Hodnotové orientácie
Brožík,V.; ISBN 80-8050-958-1 ..
2,63€
Bez dane: 2,39€
Hudobná informatika
Ferková, Eva; ISBN 978-80-8094-252-6 ..
4,42€
Bez dane: 4,02€
Informačné systémy
Klimeš, Cyril - Drlík, Martin; ISBN 978-80-8094-115-4; p.č.208477 ..
5,37€
Bez dane: 4,88€
Ján Kollár - náčrty z jeho pedagogickej tvorby
Pavličková, Alexandra; ISBN 978-80-8094-169-7; p.č.208473 ..
3,84€
Bez dane: 3,49€
Kardinálne čnosti v rodine vo svetle učenia Katolíckej cirkvi, ich misijný a sociálny rozmer
Lyko, Miroslav; ISBN 978-80-8094-134-5 ..
2,71€
Bez dane: 2,46€
Matej Holeš a jeho svet. Pokus o načrtnutie portrétu kremnického poddaného zo 16. storočia
Marci, Ľudovít; ISBN 978-80-8094-076-8 ..
3,73€
Bez dane: 3,39€
Osamelý havran
Diatka, Cyril (edit.) - Králik, Roman (edit.); ISBN 978-80-8094-194-9 ..
6,31€
Bez dane: 5,74€
Petrarca:Spevník
prel.Koprda, Pavol; ISBN 978-80-8094-226-7 ..
9,93€
Bez dane: 9,03€
Rossija prosloje i nastojascie
Adamka,P.-Čumova,O.-Zelenická,E. ; ISBN 978-80-8094-128-4 ..
6,79€
Bez dane: 6,17€
Rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou
Magalová, Gabriela; ISBN 978-80-8094-165-9 ..
3,76€
Bez dane: 3,42€
Sakraľnoje i mirskoje v srednevekovoj Rusi
Riabov, Vasilij; ISBN 80-8050-994-8 ..
3,80€
Bez dane: 3,45€
Súčasné trendy rozvíjania výchovovedy
Határ, C.(edit.) - Fenyvesiová, L.(edit.); ISBN 978-80-8094-092-8 ..
7,67€
Bez dane: 6,97€
Učebnica traumatológie pre záchranárov
Kol.; ISBN 978-80-8094-158-1 ..
5,76€
Bez dane: 5,24€
Základy sociálnej pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Határ, Ctibor - Szíjjártóová, Katarína - Hupková, Marianna; ISBN 978-80-8094-174-1 ..
5,76€
Bez dane: 5,24€
Zbierka otázok na prijímacie skúšky v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia
Boledovičová, M. - Polhorská, M. - Vöröšová, G. ; ISBN 978-80-8094-120-8 ..
3,07€
Bez dane: 2,79€
Zmeny v chápaní inovácie vo vyučovaní výtvarnej výchovy
kol.: ISBN 978-80-8094-061-4 ..
2,71€
Bez dane: 2,46€
Používá sa opensource systém OpenCart
Predajňa skrípt a publikácií UKF, © 2023